Arktis och kravaller under Forskarfredag

Kan man upptäcka katastrofer innan de har inträffat? Vilka politiska följder får klimatförändringarna i Arktis? Det är två ämnen som FOI bidrar med som dialoger under forskarfredag i Stockholm. Kom, lyssna och samtala med FOI:s forskare.Möt Jörgen Ahlberg som är forskare vid FOI och leder EU-forskningsprojektet Adabts som har som mål att utveckla metoder för att upptäcka det onormala innan händelser inträffar.
Tid: 16.30 Plats: Stockholms Akademiska Forum, Kulturhuset, Sergels Torg, Stockholm

Vilka politiska följder får klimatförändringarna i Arktis? Havsisen smälter mycket snabbare än vad forskarna och klimatmodellerna hittills visat vilket gör frågan om Arktis politiska framtid ännu mer aktuell. Kommer spänningen att öka mellan stormakterna som har kust mot ishavet och därmed anspråk på att utvinna olja, gas och mineraler? Eller kommer de att komma överens om att samarbeta kring utvinningen av ishavets resurser? Kommer det att leda till mer eller mindre miljöförstöring i det hittills orörda ishavet? Hur påverkas klimatförändringarna av politiken mellan stormakterna och hur påverkar stormaktspolitiken möjligheten att hantera klimatförändringarna?

Möt Peter Haldén, doktor i internationell politik och forskare vid FOI om klimatförändringar, säkerhetspolitik och Arktis.
Tid: 18.00 Plats: Lava Galleriet, Kulturhuset, Sergels Torg, Stockholm

Länk till forskarfredag: http://stockholm.forskarfredag.se/2008/

Kontakt Johan Axell, Kommunikationsdirektör, johan.axell@foi.se, 08-555 030 18, 070-277 0362

Om oss

FOI forskar för en säkrare värld FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, teknikutveckling och studier.FOI är Sveriges största forskningsinstitut med cirka 1000 anställda varav 800 är forskare. Omsättningen 2008 var 1,1 miljarder kronor och den uppdragsfinansierade andelen var 91%

Prenumerera