Pressinbjudan Klimatförändringarnas säkerhetspolitiska konsekvenserSeminariet utgår från den nya FOI-rapporten ”Geopolitics and Climate Change”, skriven av Peter Haldén och Mike Winnerstig inom forskningsprogrammet Climatools. Seminariet arrangeras av Naturvårdsverket och FOI.

Seminariet börjar klockan 09.00 och pågår fram till lunch. Medverkar gör Peter Haldén, Mike Winnerstig, och Annika Carlsson-Kanyama från FOI. Generalmajor Michael Moore, Försvarsmakten, samt Angela Churie-Kallhauge, Energimyndigheten, kommenterar rapporten.

Tid och datum: 9.00-11.40, Torsdag 18 oktober 2007

Plats: Scandic Continental. Klara vattugränd 4, Stockholm

Anmälan till: Johan Axell, kontaktuppgifter nedan, senast onsdag 17 oktober. Meddela även önskemål om lunch.

Kontakt Johan Axell, kommunikationsdirektör, FOI, johan.axell@foi.se, 08-555 030 18, 070-277 03 62

Om oss

FOI forskar för en säkrare värld FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, teknikutveckling och studier.FOI är Sveriges största forskningsinstitut med cirka 1000 anställda varav 800 är forskare. Omsättningen 2008 var 1,1 miljarder kronor och den uppdragsfinansierade andelen var 91%

Prenumerera