Pressmeddelande: Arabisk vår – men vad händer sedan?Pressmeddelande den 23 augusti 2011

Arabisk vår – men vad händer sedan? I en ny FOI-rapport beskriver Dr Mikael Eriksson de utmaningar som länderna i Nordafrika nu ställs inför. I rapporten Perils Accompanying the Moment of Promise – Security Challenges in North Africa following the Arab Spring analyserar FOI-forskaren Mikael Eriksson den säkerhetspolitiska utvecklingen under och efter den arabiska våren. Rapporten identifierar mönster och trender i den säkerhetspolitiska situationen i regionen, de viktigaste aktörerna och de stora utmaningar som länderna nu står inför.
– Situationen i Libyen förändras just nu timme för timme. Men när revolten väl över återstår arbetet med att bygga nya, demokratiska system i flera av länderna, säger FOI:s Mikael Eriksson. Detta blir en lång och mödosam process. En demokrati uppstår inte för att en dålig regim fallit. Tvärtom behöver alla intressenter göra en gemensam kraftansamling för att skapa stabila demokratiska stater. Alla stater i Nordafrika kommer att möte både nya och gamla hot efter den arabiska våren. Rapporten fokuserar på händelseförloppet i Algeriet, Egypten, Libyen, Marocko och Tunisien. Den beskriver både historiska trender och aktuella skeenden i de olika länderna och belyser hur revolten påverkar den säkerhetspolitiska miljön i hela området. Rapporten identifierar också nya säkerhetspolitiska utmaningar för regionen, som energifrågor, handelsflöden och klimatpåverkan.
– Regionen i sin helhet står inför flera inom- och utomregionala utmaningar och varje enskild stat har också ett antal olika säkerhetspolitiska aspekter att ta hänsyn till. Sverige och EU kan bistå med både politiskt och ekonomiskt stöd, avslutar Mikael Eriksson. Ladda ner rapporten på http://www.foi.se/upload/projekt/Afrikagruppen/FOI--R-3273-- SE%20Nordafrika.pdf eller från nyheten på förstasidan på www.foi.se (Rapporten publiceras på engelska med en svensk sammanfattning)

FOI är en uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling till nytta för försvar och säkerhet. Organisationen har cirka 1000 anställda varav ungefär 800 är forskare. Detta gör organisationen till Sveriges största forskningsinstitut.

Mer information om verksamheten finns på www.foi.se.

Taggar:

Om oss

FOI forskar för en säkrare värld FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, teknikutveckling och studier.FOI är Sveriges största forskningsinstitut med cirka 1000 anställda varav 800 är forskare. Omsättningen 2008 var 1,1 miljarder kronor och den uppdragsfinansierade andelen var 91%

Dokument & länkar