Rysslands vägval ändrar de internationella spelreglerna

I rapporten Det kaukasiska lackmustestet redovisar 14 FOI-analytiker konsekvenserna av det rysk-georgiska kriget som ägde rum den 7-12 augusti.Efterspelet till kriget pågår fortfarande. Men vissa övergripande slutsatser går redan nu att dra: Europas säkerhetspolitiska situation försämras på grund av det ryska agerandet. Det är inte konflikten i sig som utlöst försämringen, utan bland annat att Ryssland valt att sänka sin tröskel för våldsanvändning.

Ett lokalt krigsförlopp ritar om den globala strategiska spelplanen. Kriget illustrerar att en enskild händelse i Kaukasien kan utlösa krafter som mycket snabbt försämrar det säkerhetspolitiska läget i Europa, inklusive Östersjöregionen.

När Ryssland utmanar världen så lamslås världssamfundets mekanismer. De avtal och internationella fora som finns att hantera säkerhetspolitiska frågor har blockerats efter Georgienkriget.

Några andra slutsatser i rapporten är:

För Ryssland utgör västvärldens brist på handling under en rad incidenter även ett lackmustest för vilka olika utrikespolitiska instrument som går att använda.

Georgienkriget ställer också flera av Natos kärnfrågor på sin spets: vad innebär i praktiken ett Natomedlemskap och alliansens ömsesidiga försvarsförpliktelser?

Den europeiska Rysslandspolitiken baserad på integration och förtroendeskapande har inte fungerat.

– Risken för nya incidenter som från ett västerländskt perspektiv kan verka osannolika, irrationella och kontraproduktiva har ökat, avslutar Robert Larsson.

Ladda ner rapporten på http://www.foi.se/edit/default.aspx?id=16 , eller från förstasidan på www.foi.se

Kontakt: Maria Hugosson, pressansvarig, maria.hugosson@foi.se, 08-555 031 55, 073-444 77 55 Robert Larsson, säkerhetspolitisk analytiker, robert.larsson@foi.se, 08-555 037 60

Om oss

FOI forskar för en säkrare värld FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, teknikutveckling och studier.FOI är Sveriges största forskningsinstitut med cirka 1000 anställda varav 800 är forskare. Omsättningen 2008 var 1,1 miljarder kronor och den uppdragsfinansierade andelen var 91%

Prenumerera