Är vi rustade för att möta framtidens brott?

Den 1 augusti i år tillträdde Henrik Malmquist som ny chef för Rikskriminalpolisen. I Rikskriminalpolisens uppdrag ingår att hantera internationellt samarbete, krisberedskap, seriebrottslighet och grov organiserad brottslighet. Vilka är de främsta utmaningarna inom dessa områden? Hur ser framtiden ut? Är vi rustade för att möta framtidens brottsutveckling? Finns de verktyg och resurser som krävs? Vilka krav ställer utvecklingen på framtidens polis, på ledarskapet och på resterande delar av rättsväsendet?

Välkommen till ett seminarium som diskuterar ovanstående frågeställningar. Deltar gör Henrik Malmquist Rikskriminalpolisen, Lars Bergman Polisförbundet samt Anne Ramberg Advokatsamfundet.

Tid: Onsdag den 20 november kl 13.00-14.45
Plats:
Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan) Stockholm
Kontakt: Vid frågor kontakta Lisa Gillström, e-post eller 08-588 824 96

Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med närmare 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati.

Om oss

Folk och Försvar Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med över 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati. http://www.folkochforsvar.se Tel. 08-588 824 90 Lilla Nygatan 14, Gamla stan, Stockholm

Dokument & länkar