Egypten och vägen mot demokrati

Frågetecknen är fortfarande många och framtiden oviss för Egypten. Resulterar de intensiva demonstrationerna verkligen i en reell ny egyptisk politik? Vilken roll spelar militären under transitionsprocessen och efter det att demokratiskt valda ledare tillträtt? Därtill, vilken roll spelar EU och Sverige i ett fördjupat demokratiarbete?Folk och Försvar bjuder in till frukostseminarium med Sveriges ambassadör i Egypten, Malin Kärre. Seminariet syftar till att diskutera den rådande situationen i Egypten och frågorna ovan är några av dem vi önskar belysa under seminariets gång. Tid: Torsdag den 1 september, kl 08:30-09:30 (Frukost serveras från kl. 08:00)

Plats: Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14, Stockholm

Vid frågor kontakta Cindy Sturesson på 08-588 824 99 eller cindy.sturesson@folkochforsvar.se

Om oss

Folk och Försvar Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med över 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati. http://www.folkochforsvar.se Tel. 08-588 824 90 Lilla Nygatan 14, Gamla stan, Stockholm

Dokument & länkar