Fler kvinnor – mer fred?

Kvinnors betydelse för fredsfrämjande operationer har uppmärksammats allt mer. I säkerhetsrådets resolution 1325 betonas betydelsen av kvinnligt deltagande i fredsarbete. Resolutionen antogs i oktober år 2000. Hur långt har vi kommit? Vilken betydelse har det? Vad kan vi lära av våra erfarenheter från Afghanistan? Och vad kan vi lära av ett land som Indien, som har lång tradition av fredsarbete. Bidrar kvinnor till mer fred och säkerhet? För att försöka få svar på bland annat dessa frågor bjuder Folk och Försvar in till seminarium den 3 oktober kl 08:30-12:00 i Medelhavsmuséets hörsal. Arrangörer är Folk och Försvar, Lottorna och Socialdemokraterna.


För fullständigt program och mer information se www.folkochforsvar.se. Tid: 3 oktober klockan 08:30-12:00 Plats: Medelhavsmuséets hörsal, Fredsgatan 2 Stockholm Anmälan: görs på www.kursanmalan.nu/gender Vid frågor kontakta Lena Bartholdson, biträdande generalsekreterare på Folk och Försvar, tfn: 08-588 824 92, e-post: lena.bartholdson@folkochforsvar.se

Om oss

Folk och Försvar Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med över 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati. http://www.folkochforsvar.se Tel. 08-588 824 90 Lilla Nygatan 14, Gamla stan, Stockholm

Prenumerera