FN:s internationella insatser och Sveriges engagemang

FN är en fortsatt central aktör avseende fredsfrämjande och andra säkerhetsfrämjande insatser men hur bedrivs FN-insatserna idag? Var finns behoven och vilka länder bidrar? Vad är orsaken till att Sverige så markant minskat sitt truppbidrag?

Antalet FN-insatser har ökat under den senaste tiden och samtidigt har även själva insatserna förändrats. Från att ända fram till i mitten av 1990 talet har varit en av FNs stora truppbidragsgivare har de svenska bidragen minskat avsevärt och Sverige har alltmer fokuserat på Nato- och EU-ledda insatser.Hur bedrivs FN-insatserna idag? Var finns behoven och vilka länder bidrar? Vad är orsaken till att Sverige så markant minskat sitt truppbidrag? I takt med att den stora militära insatsen i Afghanistan dras ned, kommer Sverige att bidra i större utsträckning till de FN-ledda insatserna? Vad skulle ett större engagemang innebära? Vilka faktorer påverkar den svenska villigheten att delta i FN-, Nato- resp. EU-ledda insatser?

För mer information kontakta Cindy Sturesson, 076-812 53 84 eller cindy.sturesson@folkochforsvar.se


 

Taggar:

Om oss

Folk och Försvar Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med över 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati. http://www.folkochforsvar.se Tel. 08-588 824 90 Lilla Nygatan 14, Gamla stan, Stockholm

Dokument & länkar