Försvarets effekt - Marinen

Folk och Försvar inbjuder till en seminarieserie i tre delar som syftar till att diskutera försvarsorganisationens effekt. Det vill säga vilken förmåga till väpnad strid har Försvarsmakten? I seriens tre seminarier tar vi upp flygvapnet (genomfördes 2 oktober), armén (genomfördes 24 oktober) och nu, slutligen marinen.

Vad har vi beslutat i 2009 års försvarsbeslut respektive inriktningsbeslutet 2010? Vilken effekt kan organisationen leverera nu, idag? Vilken effekt ska den kunna leverera när Försvarsreformen är genomförd?

Tid: Torsdag 28 november 2013, kl. 13:00-15:30
Plats: Kungl. Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm
Moderator: Lars Ekeman, Folk och Försvar

Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med närmare 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati.

Om oss

Folk och Försvar Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med över 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati. http://www.folkochforsvar.se Tel. 08-588 824 90 Lilla Nygatan 14, Gamla stan, Stockholm

Dokument & länkar