Globala energimarknader i förändring

Folk och Försvar och Nätverket Olja Gas (NOG) bjuder in till seminarium om de globala energimarknaderna i förändring. Syftet med seminariet är att belysa och problematisera sambandet mellan tillgång till energi, främst olja och gas, energipriser och säkerhetspolitiken.

Framtidsscenarierna pekar på en fortsatt kraftig ökning av efterfrågan på energi. Även om förnybara energislag ökar mest utgör den fossila energins andel av den totala förbrukningen år 2035 fortfarande hela 75%. Oljeförbrukningen stiger från dagens ca 90 till ca 100 miljoner fat/dag.

En trend som har fått stor uppmärksamhet är den ökande produktionen av olja och gas i USA. IEA räknar med att USA kan bli världens största oljeproducent omkring år 2020 och att Nordamerika kan bli nettoexportör av olja omkring år 2030. Vilka effekter ger en sådan utveckling på världens energimarknader och vilka geopolitiska konsekvenser kan den få?

Tid: Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 13.00–16.30
Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm
Vid frågor: Vänligen kontakta Lisa Gillström på Folk och Försvar, på tel 08-588 824 96 eller via e-post

Om oss

Folk och Försvar Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med över 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati. http://www.folkochforsvar.se Tel. 08-588 824 90 Lilla Nygatan 14, Gamla stan, Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar