Hur tar vi hand om våra veteraner?

– Med fler än 80 000 personer som har tjänstgjort i internationella militära insatser och regeringens ökade ambitioner på området måste Sverige ha en genomtänkt veteranpolitik, säger Lars Ekeman, generalsekreterare på Folk och Försvar. Vi behöver bli bättre på att visa uppskattning för de som tjänstgjort internationellt och vi ska bli bättre på att ta hand om dem som far illa på ett eller annat sätt under sin tjänstgöring. Folk och Försvar arrangerar tillsammans med regeringens utredningsman Allan Widman, riksdagsledamot (fp), ett seminarium om Sveriges framtida veteranpolitik. Seminariet äger rum den 3 oktober klockan 13.30 på Medelhavsmuseet i Stockholm.För fullständigt program och mer information se www.folkochforsvar.se. Tid: 3 oktober klockan 13.30-16.00 Plats: Medelhavsmuseet, Stockholm Anmälan: görs på www.kursanmalan.nu/veteranpolitik Vid frågor kontakta Peter Linder, programansvarig på Folk och Försvar, tfn: 08-588 824 96, e-post: peter.linder@folkochforsvar.se

Om oss

Folk och Försvar Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med över 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati. http://www.folkochforsvar.se Tel. 08-588 824 90 Lilla Nygatan 14, Gamla stan, Stockholm

Prenumerera