Kom och diskutera pliktutredningen!

Med anledning av att pliktutredningen överlämnas till regeringen inbjuder Folk och Försvar till offentligt möte och diskussion kring densamma. Kom till oss den 25 juni kl 09.00 och delta i debatten!Utredningen har kommit med två delbetänkanden och har även fått utvidgad tid. Nu föreligger förslaget som, om det genomförs, innebär den mest omfattande förändringen av personalförsörjningssystemet sedan den allmänna värnplikten infördes år 1901.

Så här ser vårt program för den 25:e ut:

Tid: Torsdagen den 25 juni 2009, kl 09:00-11:40.

Plats: Folk och Försvar (entréplan), Lilla Nygatan 14, Stockholm.

Program:

Moderator: Lars Ekeman, generalsekreterare, Folk och Försvar.

09:00 Lars Ekeman, generalsekreterare, Folk och Försvar, hälsar välkommen.

09:05 Presentation av det avslutade utredningsarbetet.
Anders Svärd, ordförande, pliktutredningen.

09:25 Försvarsmaktens kommentarer.
Jan Salestrand, Chef Ledningsstaben och Högkvarterschef, Försvarsmakten.

09:45 Kaffe och fralla.

10:15 Så här tycker vi:

Henrik Landerholm, Försvarsutbildarna Lars Fresker, Officersförbundet Irene Wennemo, LO Oscar Rosén, Värnpliktsrådet Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

10:45 Diskussion med utredare och publik, fria inlägg från talarstolen.

11:40 Seminariet slut.

Varmt välkommen!

Om oss

Folk och Försvar Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med över 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati. http://www.folkochforsvar.se Tel. 08-588 824 90 Lilla Nygatan 14, Gamla stan, Stockholm

Prenumerera