Offentligt möte med det nya Kina

Under tre dagar besöks Sverige av en kinesisk delegation från Academy of Military Science i Peking. Den 10 juni inbjuder vi tillsammans med ISDP till ett offentligt möte med föredrag av delegationens chef, generalmajor Zha Jinlu.Kina är ett land under stark förändring. Jordbruket som förr var den dominerande sektorn i landets ekonomi har idag ersatts av en industri som gjort Kina till en stormakt, såväl ekonomiskt som politiskt. Denna utveckling har också inneburit att Kina måste ta ställning till hur dess, nyvunna och framtida makt, kan och bör utnyttjas. Kinas efterhand ökande militära förmåga är en av de komponenter vars framtida roll måste övervägas.

Under tre dagar besöks Sverige av en kinesisk delegation från Academy of Military Science i Peking. Organisationen kan närmast liknas vid FOI här i Sverige, och arbetar med att ta fram säkerhetspolitiska analyser och policyunderlag. På senare tid har bland annat de utmaningar som internationella operationer innebär blivit ett prioriterat forskningsområde. Kina har t ex, liksom Sverige, under våren deltagit i sjöoperationerna utanför Somalia.

Med anledning av det kinesiska besöket vill Folk och Försvar och ISDP bjuda in till ett offentligt möte med föredrag av delegationens chef, generalmajor Zha Jinlu, för att möjliggöra diskussion och debatt.

Seminariet kommer att genomföras på engelska.

Tid: Onsdagen den 10 juni kl 09:00-11:00.
Plats: Medelhavsmuseet, Hörsalen, Fredsgatan 2, Stockholm.

Eventuella frågor besvaras av Lisa Gillström, tel: 08-588 824 96, e-post: lisa.gillstrom@folkochforsvar.se.

Ett samarrangemang mellan Folk och Försvar och ISDP. Mer om ISDP på: http://www.isdp.eu

Om oss

Folk och Försvar Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med över 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati. http://www.folkochforsvar.se Tel. 08-588 824 90 Lilla Nygatan 14, Gamla stan, Stockholm

Prenumerera