Rapport från Försvarsministermötet i Luxemburg  - seminarium med försvarsminister Karin Enström

Den 22-23 april höll rådet för utrikesfrågor i EU möte med försvarsministrar i Luxemburg. På dagordningen stod bland annat EU:s utbildningsinsats i Mali, EU:s stridsgrupper och försvarsindustrifrågor. Försvarsminister Karin Enström rapporterar från mötet och ger regeringens syn på EU och aktuella säkerhets- och försvarspolitiska frågor.

Tid: Fredag den 26 april, kl 08.00-09.00
Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2 Stockholm
Kontaktperson: Lisa Gillström, 08-588 824 96, lisa.gillstrom@folkochforsvar.se

Om oss

Folk och Försvar Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med över 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati. http://www.folkochforsvar.se Tel. 08-588 824 90 Lilla Nygatan 14, Gamla stan, Stockholm

Dokument & länkar