Rysk militär förmåga - nu och i framtiden

Plats: Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm Tid: Onsdag 21 mars 2012 kl. 09:30 - 11:00 (kaffe och fralla serveras från 09:00) Kontakt: Vid frågor kontakta Lina Hast, tel 08-588 82 497 eller lina.hast@folkochforsvar.seHur ser den militära förmågan ut idag? Vilka är visionerna på tio års sikt och hur ser de ekonomiska, demografiska och politiska förutsättningarna ut för att förverkliga dessa?

Folk och Försvar bjuder in till frukostseminarium för att ta del av FOI:s senaste rapport om rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv.

Om oss

Folk och Försvar Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med över 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati. http://www.folkochforsvar.se Tel. 08-588 824 90 Lilla Nygatan 14, Gamla stan, Stockholm

Dokument & länkar