"Svenskt engagemang i internationella konflikter" Säkerhetspolitisk studentkonferens med Folk och Försvar och Högskolan i Halmstad

Folk och Försvar och Högskolan i Halmstad inbjuder till Säkerhetspolitisk konferens den 25 oktober klockan 09.00 i Malcussalen på Högskolan i Halmstad.Följande personer medverkar vid konferensen: Kenneth G. Forslund, riksdagsledamot (s), Allan Widman, riksdagsledamot (fp), Jan Hjärpe, Professor Lunds universitet, Anders Hellner, Utrikespolitiska institutet, Maria Strömvik, Fil.Dr. Lunds universitet, Stig Rydell, Överstelöjtnant Försvarshögskolan, Anders Mellbourn, Professor Halmstad högskola

Se gärna bifogat program för tider och programpunkter. För anmälan och frågor om arrangemanget, vänligen kontakta Peter Linder, programansvarig på Folk och Försvar tfn: 08-588 824 96.

Om oss

Folk och Försvar Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med över 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati. http://www.folkochforsvar.se Tel. 08-588 824 90 Lilla Nygatan 14, Gamla stan, Stockholm