Sverige och alliansfriheten

Är Sverige ett alliansfritt land? Den frågan diskuteras onsdag 6 april på ett seminarium arrangerat av Folk och Försvar och Vänsterpartiet.



Sverige bygger alltså säkerhet tillsammans med andra, även om den svenska militära alliansfriheten kvarstår.

I samband med att Sverige, liksom många andra länder, minskar antalet anställda inom försvaret kan man därför med fog ställa sig frågan:

- Vad innebär egentligen vår militära alliansfrihet? Och vad krävs för att bibehålla den?

Våra politiker tycker förstås olika i frågan. Vänsterpartledaren Lars Ohly driver i det här sammanhanget frågan och tillsammans med övriga deltagare på seminariet borgar detta för att vi får en livlig och givande debatt. Som vanligt hos oss på Folk och Försvar deltar även publiken i diskussionen.

Så här ser programmet ut:

14:00 Inledning av Lars Ohly, partiledare Vänsterpartiet.

14:10 Mål, medel och allianser Tomas Ries, forskare vid Försvarshögskolan

14:30 Inblick utifrån Yrsa Grüne, ledarskribent Hufvudstadsbladet

14:45 Vad kräver vår alliansfrihet? Diskussion mellan Hans Wallmark (M), ledamot försvarsutskottet Åsa Lindestam (S), ledamot försvarsutskottet Allan Widman (FP), ledamot försvarsutskottet Torbjörn Björlund (V), ledamot försvarsutskottet.

15:30 Slut för dagen.

Frågor besvaras av Lisa Gillström, Folk och Försvar, tel: 08-588 824 96.

Välkommen!

Om oss

Folk och Försvar Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med över 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati. http://www.folkochforsvar.se Tel. 08-588 824 90 Lilla Nygatan 14, Gamla stan, Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar