Turkiet: potential och prioriteringar

Under de senaste decennierna har Turkiet genomgått stora politiska och ekonomiska förändringar. Sedan AKP bildade regering efter valet 2002 har den ekonomiska tillväxten varit snabb och de utrikespolitiska ambitionerna vuxit i närmast samma takt.

Strategiskt beläget mellan öst och väst är Turkiet en inflytelserik aktör. Nato-medlemskapet tillsammans med den omfattande handeln med EU har bidragit till att långsiktigt stärka de politiska, ekonomiska och militära relationerna med Europa och USA. Dock återstår stora utmaningar framför allt på MR-området. Turkiet har mottagit stark kritik gällande exempelvis press- och informationsfrihet, i mars 2012 satt 100 journalister i fängelse och enligt Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex ligger landet på plats 148 av totalt 179. Rättigheterna för minoriteter är också ett område som kritiseras.

Hur ser framtiden ut för Turkiets regionala inflytande – vilken roll kan landet spela? Kommer reformarbetet att fortsätta och vilka krafter motverkar respektive främjar den utvecklingen?

Folk och Försvar välkomnar till ett seminarium om Turkiets många utmaningar, såväl inrikespolitiska som utrikes- och säkerhetspolitiska.

Tid: Torsdag den 7 februari, klockan 09:00-11:00

Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Kontakt: Lisa Gillström, Folk och Försvar. lisa.gillstrom@folkochforsvar.se, 08-588 824 96

Folk och Försvar är en arena för debatt om säkerhets- och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med närmare 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati.

Om oss

Folk och Försvar Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med över 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati. http://www.folkochforsvar.se Tel. 08-588 824 90 Lilla Nygatan 14, Gamla stan, Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar