Vår krisberedskap – är vi redo för det oväntade?

I slutet på oktober drog stormen Sandy in över USA. Stora delar av New York dränktes i vattenmassorna och tunnelbanesystemet fylldes av vatten. Elektriciteten försvann i stora delar av staden och människor uppmanades att hålla sig inomhus. Sannolikheten att Sverige skulle drabbas av en orkan är liten men oväder har drabbat även oss i form av t ex Gudrun. Hur väl förberedda är vi? Vilka erfarenheter kan vi dra av New Yorks krisberedskap och hanteringen av Sandy? Vilken roll spelar t ex frivilliga organisationer i förhållande till myndigheter och hur ser samordningen ut?

Folk och Försvar och Allmänna försvarsföreningen bjuder in till ett seminarium om krisberedskap.

Datum: Torsdag den 28 februari 2013 kl. 09:00-11:30
Plats:
Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan) i Stockholm
Kontakt: Lisa Gillström: e-post

Om oss

Folk och Försvar Folk och Försvar är en arena för debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med över 70 andra medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati. http://www.folkochforsvar.se Tel. 08-588 824 90 Lilla Nygatan 14, Gamla stan, Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar