Inga nyheter i Scandics svar till Folkets Hus

Scandic fortsätter kräva högt skadestånd för kostnader man menar är konsekvenser av flytten av hotellverksamheten från Folkets Hus lokaler till Trädgårdsgatan i Sundsvall.  

Det framkommer av Scandics inlaga till Tingsrätten i Sundsvall, som lämnades in sent dagen före julafton 2015. Folkets Hus och Park bestrider Scandics orimliga krav på skadestånd på över 80 miljoner kronor.  

Som beräkningsgrund för beloppet på skadeståndet på över 80 miljoner kronor refererar Scandic till att de fått stänga sin verksamhet på Esplanaden och på så sätt drabbats ekonomiskt. Folkets Hus hävdar att Scandic förvisso inte fick förlängt hyreskrontrakt efter utgången av ett 15-årigt hyresavtal, men att Scandic har flyttat sin verksamhet och sina affärer till ny adress på Trädgårdsgatan och anser att det är utifrån det perspektivet ett skadestånd skall ses.

-        För mig är det överraskande att Scandic fortsätter att kräva ett helt orimligt skadestånd. säger Ulrika Westin, VD för Folkets Hus och Park.

Scandic menar att Folkets Hus, som nu driver hotellet i egen regi som en franchise i Nordic Choice Hotels kedja Quality Hotels, övertog hotellets kunder och affärer vilket Folkets Hus motsätter sig med undantag för ett fåtal stamgäster som själva valde att stanna i det nya hotellet och inte flytta med Scandic.

-        Scandic har i sitt presenterade resultat visat på en hög beläggning relativt omgående efter flytten och deras resultat visar tydligt att man tagit med sina gäster och kunder, säger Ulrika Westin.

-        Vårt mål är att komma till en lösning där vi överlevande går ur detta, men det kan inte stickas under stol med att ett skadestånd på över 80 miljoner skulle få förödande konsekvenser för Folkets Hus verksamhet i Sundsvall. För mig är det av stor vikt för en stad som Sundsvall med starka lokala företag, vi sysselsätter många människor i vår verksamhet och vill kunna fortsätta med det, fortsätter Ulrika Westin.

Varje år bidrar Folkets Hus verksamhet i Sundsvall med ca 24 miljoner kronor i skatteintäkter i en verksamhet som sysselsätter 100 personer. För många unga i Sundsvall har ett jobb på just Folkets Hus eller Söråkers Herrgård varit steget in på arbetsmarknaden. Det är jobb som nu riskerar att försvinna.

-        För Scandic med riskkapitalbolaget EQT som ägare är 80 miljoner kronor i skadestånd en intäkt på mindre än 1 procent av den internationella koncernens årsomsättning på omkring 11 miljarder kronor. För Scandic en i stort sett försumbar summa – för Sundsvall priset för att ha ett levande kultur- och mötesliv och jobbet för de 100-talet anställda inom Folkets Hus och Park i Sundsvall, säger Ulrika Westin, VD för Folkets Hus och Park.

För kontakt eller mer information:

Ulrika Westin,

VD Folkets Hus Sundsvall, 070 – 602 11 33

Prenumerera

Dokument & länkar