– 2,9 miljoner kronor till konstprojekt i hela landet

PostkodLotteriet har beviljat 2 985 000 kronor till Folkets Hus och Parker för ett konstprojekt på åtta platser – från Blomstermåla i söder till Kiruna i norr. Konstprojektet riktar sig till barn och vuxna som inte annars har tillgång till konst och genomförs i Folkets Hus-föreningar i olika delar av landet.

– Vi är både glada och stolta över att PostkodLotteriet bidrar till ett projekt där medskapandet står i centrum. Tillsammans med ett stort ideellt engagemang i Folkets Hus-föreningar kommer vi skapa unika möten och konstnärliga uttryck, säger Gunno Sandahl, Folkets Hus och Parkers kulturchef.

Engagemang och delaktighet

Delaktig och engagemang är centrala ord i projektet:
– Vårt mål är att engagera mängder av människor i konstprojektet. Vi hoppas kunna engagera allt från barn och föräldrar till kommuner och studieförbund i projektet, säger Gunno Sandahl, Folkets Hus och Parker.

– PostkodLotteriet är mycket glada över att göra det möjligt för fler människor att ta del av och vara delaktiga i skapandet av konst ute i landet, säger Nisha Besara, PostkodLotteriet.

– Genom detta projekt kan PostkodLotteriet bidra till att barn och vuxna som inte har tillgång till ett varierat kulturutbud, får möjlighet att möta konsten i sin vardag och samtidigt vitalisera Folkets Hus på dessa platser. Det är jag glad för, säger Nisha Besara, General Manager för PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Åtta föreningar

Dessa föreningar ska arbete med utställningsturnén: Blomstermåla Folkets Hus, Bomhus Folkets Hus, Gullängets Folkets Hus, Hallunda Folkets Hus, Hammarkullens Folkets Hus, Kiruna Folkets Hus och Park, Köping Folkets Hus och Lycksele Medborgarhus.

Utställningen
En av projektaktiviteterna är en turnerande utställning, Konst för barn som pågår mars 2012 – juni 2013. Åtta Folkets Hus-föreningar ingår i projektet och till varje förening knyts en konstnär med regional anknytning.

Konst i Folkets Hus och Parker

Folkets Hus och Parker har en lång tradition av att arbeta med att göra konsten tillgänglig i människors vardag. Folkrörelsens konstskatt smyckar folkparker och Folkets Hus i hela landet. Folkets Hus och Parker köper årligen in ny konst och genomför årligen konstkonferensen Konstdagarna, där utbudet av konst på turné presenteras.

Kontakt:
Gunno Sandahl, kulturchef
Folkets Hus och Parker
08-452 25 30
gunno.sandahl@fhp.nu

Mathias Bohman, kommunikationschef
Folkets Hus och Parker
08-452 25 13
mathias.bohman@fhp.nu

Folkets Hus och Parker (FHP) är en riksorganisation för Folkets Hus, folkparker, nöjesparker och festivaler i hela Sverige. FHP har över 600 medlemmar som sammanlagt tar emot 33 miljoner besökare per år. Medlemmarna i FHP ger en möjlighet för hela landet att ta del av kultur, nöje och möten. Organisationen bygger på delaktighet och ideellt engagemang.

Svenska PostkodLotteriet
Svenska PostkodLotteriet driver ett av Sveriges mest populära lotterier där deltagarna kan vinna tillsammans med sina grannar. Över en miljon svenskar deltar i Lotteriet. Svenska PostkodLotteriet grundades 2005 och Lotteriets vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö. Hela vinsten doneras till ideella ändamål, via de 40 organisationer som Svenska PostkodLotteriet stödjer. Sedan starten i Sverige har Lotteriet delat ut 2,8 miljarder kronor till ideella sektorn och över 4 miljarder i vinster till lottköparna. 2011 omsatte Svenska PostkodLotteriet 2 975 miljoner kronor. Lotteriets hela klimatavtryck kompenseras med utsläppsrätter från FN-systemet CDM Gold Standard, genom Tricorona Climate Partner.

Taggar:

Om oss

Folkrörelsen Folkets Hus och Parker omfattar närmare 600 demokratiska mötesplatser i hela Sverige. I vår riksorganisation samlas Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer, som tillsammans lockar miljontals besökare varje år.Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.Tack vare delaktighet och ideellt engagemang skapar vi tillsammans möjligheter för människor i hela landet att ta del av kultur, nöje och möten.Calle Nathanson är vd för Folkets Hus och Parker. Mer information och medlemsförteckning på www.fhp.nu