2,3 miljoner i stöd från PostkodLotteriet till Folkets Hus och Parker

Folkets Hus och Parker har beviljats ett stöd från PostkodLotteriet via PostkodLotteriets Kulturstiftelse om 2,3 miljoner kronor. Stödet ska användas i arbetet att skapa två nya föreningsdrivna mötesplatser, en i Husby i Stockholm och en i Vivalla, Örebro.

– Medborgardrivna mötesplatser har en viktig roll i ett demokratiskt samhälle. Kultur, bildning och organisering är grunden för att skapa sammanhållning och engagemang hos människor i lokalsamhället, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Sedan 2014 bedriver Folkets Hus och Parker ett långsiktigt arbete för att skapa nya mötesplatser där de idag saknas. En kartläggning som Folkets Hus och Parker har tagit fram visar att det finns många grupper som ropar efter lokaler där man kan driva egna frågor och egen verksamhet. Trots stora behov är det svårt att få tillgång till en lokal.

– Folkets Hus och Parker har med lyhördhet kartlagt de lokala behoven bland föreningslivet och de boende på ett flertal platser i landet. Det ger de nya mötesplatserna goda förutsättningar att leva länge och att finnas till för människor som bor och lever i området. Vi är glada att få vara med i nästa steg av detta arbete, säger Angelica Månsson-Gerde, tf General Manager för PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

– Tack vare stödet från PostkodLotteriet kommer mötesplatserna i Husby och Vivalla att förverkligas snabbare. Dessutom har vi tack vare PostkodLotteriet fått möjlighet att anställa projektledaren Jocke Kellokumpu. Han har stor kunskap och erfarenhet av att mobilisera och vara med och bygga upp ett hållbart samhällsengagemang som utgår från de boende, fortsätter Calle Nathanson.

Jocke Kellokumpu kommer närmast från Studiefrämjandet där han har jobbat nationellt med kultur- och samhällsfrågor. Tidigare arbetade han sex år på Stockholms stads kulturförvaltning med ungdomskultur- och förortsfrågor.

Sammanfattning av slutsatserna i Folkets Hus och Parkers rapport:

Nya mötesplatser Kartläggning av möjligheterna att skapa nya medborgardrivna kultur- och samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige

  • Det finns ett stort engagemang för att skapa nya mötesplatser som är medborgardrivna.
  • Det traditionella föreningslivet är svagt.
  • Det finns en projekttrötthet och nya insatser måste leda till permanenta mötesplatser.
  • Det saknas ofta resurser, kunskap och offentligt stöd.
  • Kommunal beredskap för långsiktigt stöd behövs.
  • Det finns en tydlig vilja att ta ansvar finns hos kommunala bostads- och fastighetsbolag.
  • Medborgargrupper och kommuner vill samarbeta med Folkets Hus och Parker.
  • Avsiktsförklaringar är en möjlig väg för att påbörja arbetet med nya mötesplatser.
  • Det behövs mer samverkan både bland lokala aktörer och nationella civilsamhällesaktörer.

Här kan du ladda ned rapporten: http://fhp.nu/Global/fhp/OmOss/Almedalen/Rapport-NyaMotesplatser-2015.pdf

För ytterligare information kontakta:

Anna Engstrand, pressekreterare Folkets Hus och Parker

Telefon: 070 682 33 35, 08 452 25 13

e-post: anna.engstrand@fhp.nu

Om Folkets Hus och Parker
Folkrörelsen Folkets Hus och Parker omfattar närmare 600 demokratiska mötesplatser i hela Sverige. I vår riksorganisation samlas Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer, som tillsammans lockar miljontals besökare varje år.

Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Tack vare delaktighet och ideellt engagemang skapar vi tillsammans möjligheter för människor i hela landet att ta del av kultur, nöje och möten. www.fhp.nu

Taggar:

Om oss

Folkrörelsen Folkets Hus och Parker omfattar närmare 600 demokratiska mötesplatser i hela Sverige. I vår riksorganisation samlas Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer, som tillsammans lockar miljontals besökare varje år.Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.Tack vare delaktighet och ideellt engagemang skapar vi tillsammans möjligheter för människor i hela landet att ta del av kultur, nöje och möten.Calle Nathanson är vd för Folkets Hus och Parker. Mer information och medlemsförteckning på www.fhp.nu

Prenumerera

Dokument & länkar