TÄNK OM till valborg

Valborg är inte bara ett tillfälle då vi sjunger in våren och tänder brasor. Det är även en tidpunkt då många ungdomar dricker sig berusade, en del av dem för allra första gången. Statens folkhälsoinstitut arbetar därför med information till föräldrar om tonåringar och alkohol genom informationsinsatsen TÄNK OM. Enligt forskning är det nämligen föräldrar som har störst möjlighet att påverka ungdomars alkoholvanor, men när det kommer till langning spelar kompisar och syskon också stor roll.

– Den vanligaste vägen som tonåringar får tag på alkohol är via äldre kompisar eller deras syskon. Rapporten, ”Snäll eller kriminell” från organisationen CAN visar även att unga tycker att det är mindre allvarligt att bjuda minderåriga på alkohol än att köpa ut åt dem, säger Pi Högberg, enhetschef på Statens folkhälsoinstitut.

Statens folkhälsoinstitut genomför TÄNK OM i samarbete med Systembolaget, Polisen och IOGT-NTO samt länsstyrelserna och riktar sig inte bara till föräldrar utan även till andra vuxna som spelar roll för tonåringars alkoholvanor. I hela landet pågår förebyggande arbete inför och under högtiden, bland annat i Uppsala där valborgsfirandet av tradition är väldigt stort.

– Ute i kommunerna sker aktiviteter för att engagera föräldrar och andra vuxna, till exempel får föräldrar brev med råd och tips. Vi samarbetar även med taxibolag och lokaltrafiken för att nå ut med budskapen, säger Anna Haid, samordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete, på Länsstyrelsen i Uppsala.

I Uppsala arbetar polisen med Kronobergsmodellen, som innebär att om de träffar minderåriga med alkohol så häller de ut den och kontaktar föräldrarna. De försöker dessutom ta reda på vem som langat alkoholen.

– Antilangningsinsatser som TÄNK OM är viktiga. Vi måste arbeta förebyggande så att vi slipper släcka bränder, i dubbel bemärkelse denna vårdag, säger Anna Haid.

Läs mer om insatsen på www.tänkom.nu

CAN:s rapport ”Snäll eller kriminell” finns här: http://can.se/PageFiles/3843/rapport_unga_vuxna.pdf?epslanguage=sv

För mer information om TÄNK OM och kontakt med Statens folkhälsoinstitut kontakta Silvia Ernhagen, presschef, mobil: 076 113 10 82, eller Pi Högberg, enhetschef Statens folkhälsoinstitut 063-19 96 60.

Om oss

Statens folkhälsoinstitut är en statlig myndighet som utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa. Verksamheten står på en vetenskaplig grund och bedrivs i nära samarbete med andra statliga myndigheter, kommuner, landsting och organisationer. Verksamheten leds av generaldirektör Sarah Wamala. För närvarande har institutet cirka 150 medarbetare.