Antibiotikan är hotad – så kan den skyddas

Antibiotika behövs som livräddande läkemedel för både människor och djur också i framtiden. Nu informerar 25 myndigheter och organisationer gemensamt om antibiotikaresistens och om hur vi alla kan hjälpas åt för att skydda antibiotikan.

På informationssajten Skydda antibiotikan finns information i både text och rörlig bild som berättar om varför antibiotika är viktigt och varför den är hotad.

– Antibiotika kan ses som en ändlig resurs. Den måste användas med försiktighet och bara när det verkligen behövs, för att vi ska kunna bota infektioner också i framtiden, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, som är en av myndigheterna bakom Skydda antibiotikan.

Allt material på sajten, inklusive filmer, finns för nedladdning och får gärna användas och spridas i exempelvis sociala medier. Av informationen framgår bland annat vad var och en kan göra – som djurägare, patient eller läkemedelskonsument – för att hjälpa till att skydda antibiotikans effekt inför framtiden.

– Alla kan bidra, absolut. Det krävs också insatser på samhällsnivå och på global nivå och det jobbar vi också med, säger Malin Grape.

Läs mer om det arbetet här .

Skydda antibiotikan finns också på Facebook , liksom Folkhälsomyndigheten som har ett nystartat konto.

 

Läs mer:

Läs mer om Skydda antibiotikan här

Gilla Skydda antibiotikan på Facebook för att få ta del av uppdateringar

Gilla Folkhälsomyndigheten på Facebook för att få ta del av information

Kontakt:

Malin Grape , chef enheten för antibiotika och vårdhygien, tel 010-205 2456

Folkhälsomyndighetens presstjänst , tel 010-205 2100

Om oss

Vi är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia