Antibiotikan är hotad – så kan den skyddas

Antibiotika behövs som livräddande läkemedel för både människor och djur också i framtiden. Nu informerar 25 myndigheter och organisationer gemensamt om antibiotikaresistens och om hur vi alla kan hjälpas åt för att skydda antibiotikan.

På informationssajten Skydda antibiotikan finns information i både text och rörlig bild som berättar om varför antibiotika är viktigt och varför den är hotad.

– Antibiotika kan ses som en ändlig resurs. Den måste användas med försiktighet och bara när det verkligen behövs, för att vi ska kunna bota infektioner också i framtiden, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, som är en av myndigheterna bakom Skydda antibiotikan.

Allt material på sajten, inklusive filmer, finns för nedladdning och får gärna användas och spridas i exempelvis sociala medier. Av informationen framgår bland annat vad var och en kan göra – som djurägare, patient eller läkemedelskonsument – för att hjälpa till att skydda antibiotikans effekt inför framtiden.

– Alla kan bidra, absolut. Det krävs också insatser på samhällsnivå och på global nivå och det jobbar vi också med, säger Malin Grape.

Läs mer om det arbetet här.

Skydda antibiotikan finns också på Facebook, liksom Folkhälsomyndigheten som har ett nystartat konto.

 

Läs mer:

Läs mer om Skydda antibiotikan här

Gilla Skydda antibiotikan på Facebook för att få ta del av uppdateringar

Gilla Folkhälsomyndigheten på Facebook för att få ta del av information

Kontakt:

Malin Grape, chef enheten för antibiotika och vårdhygien, tel 010-205 2456

Folkhälsomyndighetens presstjänst, tel 010-205 2100

Om oss

Vi är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor.

Prenumerera

Media

Media