Folkhälsomyndigheten på Politikerveckan i Järva

Folkhälsomyndigheten medverkar under Politikerveckan i Järva i Stockholm. Vi pratar om ett projekt där nya innovativa arbetssätt har ökat förutsättningarna för en god och jämlik hälsa hos en utsatt grupp.

Generaldirektör Johan Carlson inleder programmet, där medarbetare från Folkhälsomyndigheten medverkar tillsammans med företrädare för barnhälsovården och socialtjänsten i Rinkeby och Tensta i Stockholm.

Gemensamt presenteras och diskuteras ett projekt som syftar till att stärka småbarnsföräldrar i deras beslut som rör hälsa och vaccinationer. Folkhälsomyndigheten har stött projektet med finansiering och kunskap, barnhälsovården och socialtjänsten lokalt har stått för det praktiska genomförandet och för planeringen av det hälsofrämjande arbetet på längre sikt.

– Samhällets utveckling bygger på att vi har en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Då behöver alla få samma förutsättningar att fatta informerade beslut, säger Johan Carlson.

Journalister är välkomna att lyssna på programmet och att göra intervjuer.

 

Datum: Måndag den 12 juni

Tid: 15:00–16:00

Plats: Spånga IP, Solhems Hagväg 2

Ort: Järva, Stockholm

 

Läs programmet här

 

Kontakt:

Folkhälsomyndighetens presstjänst: media@folkhalsomyndigheten.se, 010-205 2100

Om oss

Vi är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia