”Kunskapen om hiv behöver bli bättre”

En majoritet av de som lever med hiv vågar inte vara öppna och berätta om sin hivinfektion, visar en ny rapport. Orsaken kan vara att det fortfarande finns brister i allmänhetens kunskap om hiv och personer som lever med hiv. Nu lanserar Folkhälsomyndigheten en informationssatsning för att öka kunskapen och minska stigmatiseringen. 

Folkhälsomyndigheten publicerar i dag en ny rapport, Att leva med hiv, som har gjorts tillsammans med forskare vid Karolinska Institutet. Totalt har nästan 1 100 personer som lever med hiv medverkat. Rapporten visar att många inte vågar berätta att de lever med hiv. Endast var fjärde person är i stort sett öppen med sin hivinfektion.

En annan ny undersökning (Novus 2015) visar att det finns kunskapsluckor som kan ge upphov till negativa attityder och rädsla hos allmänheten. Bland annat tror nästan fyra av tio personer att hivläkemedel inte minskar smittsamheten. I själva verket är behandlingen av hiv i Sverige idag så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll och risken för att överföra hiv till andra blir mycket låg.

Informationssatsning börjar den 2 november

Under hösten genomför Folkhälsomyndigheten en informationssatsning om hiv. Syftet är att uppdatera och öka kunskapen om hiv och hur det är att leva med hiv i Sverige idag och på så sätt bidra till att minska stigmatisering och diskriminering.

 – Kunskapen om hiv behöver bli bättre. Att många väljer att inte vara öppna med sin hivinfektion av rädsla för omgivningens fördomar är mycket olyckligt, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Om hiv:

  • Cirka 7 000 personer lever med hiv i Sverige
  • Drygt 95 procent har en välinställd behandling
  • En välinställd behandling sänker virusnivåerna så kraftigt att de blir praktiskt taget noll
  • En person som lever med hiv och har en välinställd behandling har idag samma förväntade livslängd som en person utan hiv

Läs mer och få länkar till rapporter och undersökningar

Kampanjsidan: www.hividag.se

Kontakt:

Presstjänsten, 010-205 21 00

Presschef, Christer Janson, 070-712 96 54. media@folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. För ytterligare information: www.folkhalsomyndigheten.se

Taggar:

Om oss

Vi är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor.

Prenumerera