Mikrolån till nöjda kunder

Dagens Industri rapporterar att missnöjet med bankerna har ökat kraftigt under 2009 utifrån ny statistik från Allmänna reklamationsnämnden. Samtidigt visar en ny kundundersökning från Folkia att deras kundnöjdhet ligger kvar på en mycket hög nivå.

Nästan halvvägs in i 2009 har antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för banker ökat med över 50 procent jämfört med samma period föregående år. Sämst bland bankerna är Swedbank, som i ett skriftligt uttalande förklarar det stora antalet anmälningar har med sin storlek på marknaden att göra. De vanligaste orsakerna till anmälningar mot banker handlar om utlåning, lån och ränta, enligt Dagens Industri. Folkia genomför månadsvis, sedan juli 2007, en kundnöjdhetsundersökning för att ständigt kunna förbättra sin verksamhet gentemot sina kunder. Undersökningen för april månad, som släpptes i veckan, visar att 98 procent av Folkias kunder är nöjda med företaget. Vidare visar undersökningen att hela 91 procent av Folkias kunder kan tänka sig att rekommendera sina vänner att ta ett mikrolån hos företaget. – Anledningen till att våra kunder är så nöjda är enkel. Vi levererar en produkt som våra kunder vill ha, på deras premisser. Vidare behandlar vi inte individer olika, utan erbjuder alla våra kunder samma produkter, räntor och villkor, säger Marcus Lindström, marknadschef på Folkia. Undersökningen om Folkias kundnöjdhet genomförs under april månad 2009 av undersökningsföretaget Omniture. 200 respondenter svarade på frågorna genom en webbenkät.

Taggar:

Om oss

Folkia startade i Sverige 2006 och har växt snabbt. Idag är Folkia ledande på marknaden för små lån utan säkerhet. Företaget har verksamhet i alla de nordiska länder och Estland. Företaget har drygt 35 medarbetare, de flesta på kontoret i Stockholm med egen kundtjänst, IT, ekonomi, juridik, marknad, kommunikation och kredit. Folkia satsar på utveckling av nya vardagsnära finansiella tjänster.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia