Underskatta inte dina medmänniskor, Ardalan

Folkia ger svar på Ardalan Shakarabis debattartikel "Rovdjurskapitalismen har fått ett nytt namn; SMS-lån" som publicerats på Newsmill.

Ardalan Shekarabi, socialdemokratisk kandidat till EU-parlamentet, valde sms-lån som sin valfråga.Vi accepterar självklart Ardalans Shekarabis politiska syfte med sitt engagemang men känner samtidigt att en del av hans uppgifter behöver rättas till. Folkia är det ledande företaget på denna marknad och ger lån på mellan 1 000 och 4 000 kr till cirka 65 000 kunder i Sverige. Utifrån den fakta och kunskap som vi har anser vi att problemet med sms-lånen framför allt beror på att vissa aktörer i branschen inte tar sitt ansvar -och inte själva låneformen i sig. Folkia tar sitt ansvar. Vi ser gärna till skärpta regler men inte något förbud för sms-lån. Det vore att ifrågasätta svenskarnas kompetens om att själva kunna teckna avtal och ansvara för sin egen hushållsekonomi. Våra kunder är i genomsnitt 35 år och har en lön på 250 000 kr per år. De tar mikrolån för att få hjälp vid tillfällig svacka. De flesta uppger att de använder pengarna till oförutsedda utgifter. En nyligen genomförd kundundersökning visar att 98 procent av våra kunder är nöjda med sina lån och nästan samtliga skulle rekommendera andra att också ta lån hos om de var i samma situation. För att våra kunder ska ha möjlighet att kunna fatta vuxna och mogna beslut är kravet för mikrolån hos Folkia att du är minst 20 år fyllda. Lån kan vidare inte tas dygnet runt utan på bara under kontorstid. Alla människor som tar ett lån, oavsett av vem, tar också på sig ett ansvar att betala tillbaka det. Praktiskt taget alla av våra kunder betalar sina lån på den avtalade tiden. Folkia vill ha kunder som återkommer och det betyder kunder som betalar tillbaka pengarna. Relationen mellan oss och våra kunder bygger på ömsesidigt förtroende och respekt. Om man inte tror att man ska kunna betala tillbaka hela lånet efter 30 dagar ska man helt enkelt inte ta något lån. Under 2008 ställde Folkia ut 160 000 mikrolån och lyckades få ned kreditförlusterna till låga 2 procent. Tele- och elföretagen har 2-3 procent och många postorderföretag 6-8 procent. Arbetet på Folkia är inriktat mot att få ner kreditförlusterna. Det finns företag bland sms-låneföretagen som lever gott av att ta höga ansökningsavgifter och avgifter när de skickar kunderna till hos Kronofogden, vilket vi inte står bakom. Att det skett en ökning av antal ärenden gällande mikrolån som går till Kronofogden är dock naturligt eftersom tjänsten är ny sedan år 2006. Ärenden hos Kronofogden som rör mikrolån är dock en bråkdel av dem som rör exempelvis mobiltelefonräkningar. En av de grundprinciperna för Folkia är att man inte ska låna mer pengar än man behöver. Det kan låta som en självklarhet men för de traditionella finansföretagen är affärsmodellen tvärtom - ju mer kunden lånar och på ju längre tid - desto bättre. Att kunden kan bedöma den exakta kostnaden för lånet är också viktigt för Folkia. Därför anges alltid våra priser både i kronor och effektiv ränta. Inget tillkommer och vi har heller ingen ansökningsavgift för dem som nekas lån efter den obligatoriska kreditprövningen. 2008 genomförde Folkia mer än 200 000 kreditupplysningar för att undvika att lån ges till fel personer. Något som inte skulle genomföras om affärsmodellen var att kunden inte skall kunna betala. Våra kunder har gott omdöme och vi anser att de själva skall ha rätt till att fatta beslut som rör deras vardagsekonomi - inte Ardalan Shekarabi.

Taggar:

Om oss

Folkia startade i Sverige 2006 och har växt snabbt. Idag är Folkia ledande på marknaden för små lån utan säkerhet. Företaget har verksamhet i alla de nordiska länder och Estland. Företaget har drygt 35 medarbetare, de flesta på kontoret i Stockholm med egen kundtjänst, IT, ekonomi, juridik, marknad, kommunikation och kredit. Folkia satsar på utveckling av nya vardagsnära finansiella tjänster.

Prenumerera