300 000 privatanställda arbetare oroliga för sin ekonomi

Privatanställda arbetare är en av de grupper som riskerar att drabbas hårt av finanskrisen. Mer än en fjärdedel av dem, 300 000 personer, är oroliga för sin ekonomi på lång sikt. Nästan en femtedel uppger att deras privatekonomi påverkats märkbart av finanskrisen. Det visar en ny undersökning som genomförts av Sifo på uppdrag av Folksam-LO Pension.*

Folksam-LO Pension har gjort en undersökning med privatanställda arbetare om hur de påverkats av finanskrisen och hur de ser på sin ekonomiska situation. – Vi ser att fler är oroliga för sin ekonomi på lång sikt än på kort sikt. Även om man i dagsläget inte är direkt påverkad, så finns det en osäkerhet om framtiden, säger Robert Lundberg vd Folksam-LO Pension. 18 procent av de privatanställda arbetarna säger att deras privatekonomiska situation påverkats märkbart av finanskrisen. Det innebär att cirka 200 000 personer har påverkats. 7 procent har själva drabbats av uppsägning eller varsel. En tredjedel (31 procent) har en närstående som drabbats av uppsägning eller varsel. Bland de yngre, 15-29 år, är det 43 procent som har någon närstående som drabbats. Fler äldre är oroliga för sin ekonomi på lång sikt. I åldersgruppen 50-64 år är mer än en tredjedel oroliga för sin ekonomi på längre sikt. De privatanställda arbetarna tillfrågades också om vad man gör för att påverka sin ekonomi som pensionär. Att skaffa ett privat pensionssparande var det alternativ som flest angav. Över en tredjedel, 36 procent, svarade att de valt/tänker välja en arbetsplats med kollektivavtal för att få en bättre pension. – Många har upptäckt hur viktigt det är att arbeta på ett företag med kollektivavtal. Då får man avtalspension, som är ett viktigt tillskott till den allmänna pensionen. Vi har en viktig uppgift i att informera om hur mycket som avsätts till avtalspension och att det i år är obligatoriskt omval inom SAF/LO för hur man vill placera sitt pensionssparande, säger Robert Lundberg, vd Folksam-LO Pension. För ytterligare information: Robert Lundberg, vd Folksam-LO Pension, telefon 0708-31 68 09 Andreas Jerat, pressansvarig Folksam, telefon 0708-31 58 01 *Undersökningen har genomförts under perioden 1 februari-10 mars 2009 av SIFO Research International, i deras Telefonbuss. Totalt har 517 personer i gruppen privatanställda arbetare deltagit i undersökningen. Se bilaga för frågeformuleringar och svarsalternativ. Om Folksam-LO Pension Folksam-LO Pension är varumärket för LO-förbundens och Folksams samarbete inom pensionsområdet. Tillsammans har de bildat Folksam-LO Fondförsäkringsaktiebolag och Folksam-LO Fond AB. Inom ramen för Folksam-LO Pension erbjuds både fondförsäkring i Folksam-LO Fondförsäkringsaktiebolag och traditionell pensionsförsäkring i Folksam Liv.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar