Avkastningsrapport januari – december 2011

För perioden januari till december redovisar Folksam Liv en totalavkastning på 6,5 procent och KPA Pension 5,6 procent. 2011 år totalavkastning är väl över snittet för branschen och jämför man över fem år hamnar både Folksam och KPA i den absoluta toppen. Under året har Folksams förvaltade kapital vuxit med 17 miljarder och uppgick vid årsskiftet till 285 miljarder kronor.

Folksam Liv

Nyckeltal januari – december 2011

(Jämförelsetal avser motsvarande period föregående år)

• Totalavkastning 2011 6,5 (8,7) procent

• Totalavkastning genomsnitt 5 år (2007-2011): 5,6 (5,1) procent

• Solvensgrad 134 (159) procent

• Förvaltat kapital 118 (112) miljarder kronor

• Kollektiv konsolidering 115,6 (116,3) procent

• Återbäringsränta 4,5 (6,0) procent

• Återbäringsränta Folksam Liv2 11,0 (11,0) procent

KPA Pensionsförsäkring

Nyckeltal januari – december 2011

(Jämförelsetal avser motsvarande period föregående år)

• Totalavkastning 2011 5,6 (8,2) procent

• Totalavkastning genomsnitt 5 år (2007-2011): 5,8 (5,0) procent

• Solvensgrad 143 (186) procent

• Förvaltat kapital 77 (69) miljarder kronor

• Kollektiv konsolidering alltid 100 procent

• Avkastningsränta 5,5 (8,3) procent

Folksam befäster sin ekonomiska styrka

Folksam har under ett antal år och under olika marknadsförhållanden visat att vi kan hantera risker och möjligheter i kapitalförvaltningen för att skapa långsiktigt god avkastning till våra sparare.

Under året har det förvaltade kapitalet vuxit med ytterligare 17 miljarder och uppgick vid årsskiftet till 285 miljarder kronor. 2011 års totalavkastning är väl över snittet för branschen och jämför man över fem år hamnar både Folksam och KPA Pension i den absoluta toppen.

– Folksams ekonomiska styrka gör det möjligt att ge våra kunder en långsiktigt god avkastning och därmed trygga pensioner, säger Anders Sundström, koncernchef Folksam

Folksam Liv

För helåret 2011 redovisar Folksam ömsesidig livförsäkring en totalavkastning på 6,5 (8,7) procent. Solvensgraden* uppgår till 134 (159) procent.

Den 31 december 2011 uppgår den kollektiva konsolideringsgraden** för premiebestämda försäkringar till 115,6 (116,3) procent.

KPA Pensionsförsäkring

För helåret 2011 redovisar KPA Pensionsförsäkring AB en totalavkastning på 5,6 (8,2) procent. Solvensgraden* uppgår till 143 (186) procent.

KPA Pensionsförsäkring använder avkastningsränta som den 31 december 2011 uppgår till 5,5 (8,3) procent. Avkastningsränta innebär att all avkastning fördelas ut direkt efter varje kvartal till spararnas konton. Därför blir konsolideringen alltid 100 procent.

Folksam består av bland annat Folksam Sak, Folksam Liv och KPA Pension. Den sista december 2011 uppgår det totala förvaltade kapitalet till 285 (268) miljarder kronor.

För ytterligare information:

Christopher Casselblad, Investerarrelationer Folksam, telefon 08-772 66 34, 0722-30 20 80

Om Folksam

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Taggar:

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar