Folksam ansluter till FN:s Global Compact

Folksam ansluter till FN:s Global Compact Folksam har idag som första svenska försäkringsbolag bestämt att ansluta till Förenta Nationernas initiativ "Global Compact". Ett brev som formellt bekräftar detta kommer att skickas till FN.s generalsekreterare Kofi Annan. Detta innebär samtidigt att Folksam blir först bland försäkringsbolag att ställa sig bakom "Globalt Ansvar - Swedish Partnership for Global Responsibility". - Folksam har som vision att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, där individen känner trygghet. Detta stämmer väl överens med inriktningen i Global Compact och ligger även i linje med Folksams många praktiska miljösatsningar genom åren. Därför är vi angelägna om att snabbt ansluta oss och agera pådrivande i det fortsatta arbetet kring Globalt Ansvar, säger Folksams VD Tore Andersson Tore Andersson understryker att kunderna idag uttrycker allt starkare önskemål om ett tydligt fokus på miljö och mänskliga rättigheter i storföretagens agerande: - I en intern kundundersökning som Folksam genomfört säger hela 87 procent av de tillfrågade att det är viktigt för dem att vi låter miljöhänsyn och mänskliga rättigheter väga tungt när vi beslutar om aktieplaceringar i stora multinationella företag. Enligt Folksams policyåtagande ska de företag som bolaget investerar i också påverkas att systematiskt driva grundläggande arbetsrättsliga frågor för de anställda. Utgångspunkten för åtagandet är de regelverk som nämnts ovan samt FN:s Barnkonvention och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Samma åtagande gäller på miljöområdet: - Vi väljer att investera i företag som angivit tydliga mål och medel för sitt miljöarbete, som kontinuerligt genomför åtgärder för att effektivisera miljöinsatserna och som därmed också kan visa att de kontinuerligt minskar sin negativa miljöpåverkan, säger Tore Andersson. Redan 1995 undertecknade Folksam som ett av endast nitton försäkringsbolag i världen FN:s särskilda miljöåtagande för försäkringsbolag. Ett omfattande miljöarbete bedrivs även internt i Folksam. Flera affärsenheter inom koncernen är redan miljöcertifierade enligt ISO 14001. För ytterligare upplysningar, kontakta: Tore Andersson, VD Folksam, tel 08-772 66 10 Carina Lundberg, marknadsdirektör på Folksam Kapitalförvaltning och ansvarig för Corporate Governance, tel 08-772 62 31, 0708-31 59 71 Jan Snaar, miljöchef Folksam, tel 08-772 65 63, 0708-31 63 97 Presschef på Folksam: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/05/20020305BIT00900/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/05/20020305BIT00900/wkr0002.pdf

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar