Folksams Jämställdhetsindex 2009 visar: Bra blir bättre och dåliga blir sämre

Jämställdhetsindex, som Folksam presenterar för sjätte gången, visar att resultaten av företagens jämställdhetsarbete varierar stort. Skillnaderna mellan de mest och minst jämställda bolagen ser ut att cementeras. Totalt sett ligger genomsnittliga andelen styrelsekvinnor i svenska börsbolag fast på omkring 19 procent. För bolagen på Stockholmsbörsens OMXS30 är andelen kvinnor nu 25 procent.

I Folksams Jämställdhetsindex 2009 har nuläget i bolagen på OMXS30 ställts mot resultaten som togs fram i Jämställdhetsindex 2004. Jämförelsen visar att jämställdheten totalt sett ökat i företagen. Men det är endast några av bolagen som står bakom den positiva förändringen. Fem bolag har till och med ett sämre resultat i år än 2004. – Det är oroväckande att det finns företag som inte ser ut att jobba alls med frågorna. De med sämst utgångsläge och som inte förbättrat jämställdheten på fem år måste utvärdera sitt arbete eftersom det uppenbarligen inte varit effektivt, säger Carina Lundberg Markow, chef för Ansvarsfullt ägande på Folksam. Ett seriöst jämställdhetsarbete innebär bland annat att fastställa konkreta mål kopplade till en tidplan. – De behöver fokusera där bristerna finns och utvärdera och ifrågasätta jämställdhetsarbetet på samma sätt som man utvärderar alla andra processer inom bolaget. Till syvende och sisdt är det styrelsens ansvar att det går för sakta. Styrelserna måste också hjälpa till att förnya sig själva, säger Carina Lundberg Markow. Av de 269 börsbolagen saknar 58 företag, 21 procent, helt kvinnor i styrelsen. 10 procent, 28 bolag, har i år jämställda styrelser då det av ledamöterna finns minst 40 procent av båda könen. – Det handlar inte om att slänga ut alla gubbar utan helt enkelt att i varje styrelse ersätta en man med en kvinna. Då skulle jämställdheten lösas med ett penndrag. Det här är med andra ord är det inget oöverstigligt problem och inte som vissa tycks tro lika svårt att lösa som klimatfrågan, säger Carina Lundberg Markow. För de 24 bolagen på OMXS30, som ingått i en djupare analys, är resultatet följande: De tre minst jämställda företagen på OMXS30 Placering Företag Betyg (max 5 stjärnor) 22 Sandvik 1 stjärna 23 Scania 1 stjärna 24 Skanska 1 stjärna De tre mest jämställda företagen på OMXS30 Placering Företag Betyg (max 5 stjärnor) 1 Swedbank 4 stjärnor 2 Investor 3 stjärnor 3 Eniro 3 stjärnor Om Folksam ingått i granskningen skulle bolaget ha fått betyget fyra stjärnor. För ytterligare information: Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande, Folksam, telefon 08-772 62 31, 0708-31 59 71 Emilie Westholm, bolagsanalytiker Ansvarsfullt ägande, Folksam, telefon 08-772 63 56, 0708-31 50 74 Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01

Taggar:

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar