Nu ska pensionärerna välja alternativ i Folksams grupplivförsäkring

Nu är det dags för de cirka 390 000 pensionärer som omfattas av den tidigare uppmärksammade grupplivförsäkringen att göra sina val. Försäkringen förändras från årsskiftet, och under veckorna 40-42 skickas valblanketter ut där pensionärerna kan välja mellan tre alternativ.

Medlemmar i pensionärs- och fackliga organisationer har tidigare kunnat teckna en grupplivförsäkring för pensionärer i Folksam som lämnar ersättning vid dödsfall. På grund av ett vikande intresse bland nya försäkringstagare riskerade försäkringen att gå med enorma framtida förluster. Anledningen till att kostnaderna inte längre täcks är att antalet nya försäkringstagare sjunkit drastiskt, trots kraftiga försök att öka intresset för försäkringen. Då finns två saker att göra: höja premierna eller begränsa ersättningen.

Hösten 2009 meddelade Folksam avsikten att sänka ersättningsbeloppet i grupplivförsäkringen för pensionärer. Beskedet ledde till kraftiga reaktioner.

– Vi lyssnade till kritiken och ändrade oss våren 2010. Nu får alla möjlighet att välja mellan tre alternativ för sin försäkring. Genom förändringen säkerställer vi att försäkringstagarna även i framtiden kommer att få ersättning från försäkringen, säger Stefan Holm, ansvarig affärsområdeschef hos Folksam.

Pensionärerna kan välja mellan följande alternativ:

1. Oförändrad månadskostnad och sänkt ersättning
Månadskostnaden fortsätter att vara oförändrad de närmast kommande åren. Ersättningen sänks. Från 70 års ålder sänks ersättningen ytterligare.

2. Höjd månadskostnad och fast ersättning
Månadskostnaden höjs. Från 70 års ålder höjs månadskostnaden ytterligare och stannar där de närmast kommande åren. Ersättningen blir ett fast belopp.

3. Samma försäkring som i dag, men med höjd månadskostnad
Månadskostnaden höjs, ersättningen är oförändrad. Månadskostnaden och ersättningen justeras sedan årligen efter prisbasbeloppet*. Från 70 års ålder höjs månadskostnaden ytterligare en nivå.

Valblanketter når kunderna från och med början av oktober. Förändringen börjar gälla från årsskiftet. För mer information se: www.folksam.se/gruppliv

* Prisbasbeloppet fastställs av regeringen och historiskt sett har det ökat med någon procent varje år. För 2012 är det 44 000 kronor.

För ytterligare information:
Stefan Holm, affärsområdeschef Folksam, telefon 08-772 68 71, 0708-31 68 75
Anna Karin Wallberg, presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 68 02

 

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Taggar:

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar