Ny doktorsavhandling visar: Vägens utformning är mest avgörande för att minska trafikdöden

En genomgång av drygt 200 dödsolyckor i bil på svenska vägar visar att vägutformningen är avgörande för dödsfallen i trafiken. För att skapa ett säkrare vägtransportsystem bör insatser framförallt riktas mot att höja säkerhetsnivåerna på vägarna och att förhindra rattonykterhet. Då kan 65 procent av dödsolyckorna förhindras vilket innebär 140 liv per år. Det visar en avhandling som presenteras av Helena Stigson, nybliven doktor vid Karolinska Instiutet.

Resultaten i Helena Stigsons avhandling visar att mittseparering är en av de absolut viktigaste åtgärderna för att skapa ett säkert vägtransportsystem för bilåkande utanför tätbebyggt område. – Genom att höja vägstandarden skulle drygt 40 procent av dödsolyckorna kunna förhindras, säger Helena Stigson som nyligen disputerade vid Karolinska Institutet. Idag är det inte ens möjligt att ta sig mellan Sveriges två största städer på 100 procent mötesseparerade vägar, vilket innebär att utsätta sig själv och andra för en risk att skadas eller dödas, trots att man kör bältad, nykter och håller hastigheten. – Det kommer att ta tid och resurser att förbättra vägutformningen, men det är nödvändigt för en kraftig minskning av trafikdöden. Den största andelen olyckor inträffar på en begränsad del av vägnätet, där trafikflödet är högt, konstaterar Helena Stigson. De onyktra förarna är i två av tre fall obältade vilket radikalt ökar deras risk att dö vid en trafikolycka. Avhandlingen visar att 25 procent av alla dödsolyckor i bil kan undvikas genom att förhindra rattonykterhet, trots att dessa förare endast utgör 0,2 procent av det totala trafikflödet. Folksam, som huvudfinansiär av doktorandprojektet, ser en stor trafiksäkerhetsnytta i Helenas Stigson avhandlingsarbete. Genom att fokusera på de två viktiga utpekade områden kan ett stort antal liv räddas. – Det är oerhört viktigt att satsningarna på mitträcken och alkolås fortsätter säger Anders Kullgren, forskningschef på Folksam tillika Helena Stigsons handledare. För ytterligare information: Helena Stigson, nybliven doktor vid Karolinska Institutet, 0702-84 96 97 Anders Kullgren, Forskningschef Folksam, 07808-31 68 35 Tf presschef, Folksam: Andreas Jerat, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01

Taggar:

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar