Ny rapport från Folksam: Svenskarnas förtroende för välfärdssystemet sviktar

Idag presenteras Folksams rapport ”Välfärdsbarometer 2008”. Rapporten visar att allt fler svenskar tvivlar på samhällets förmåga att erbjuda trygghetslösningar. Mer än var tredje svensk anser idag att det är individen själv – och inte samhället – som bär huvudansvaret för att människor har ett försäkringsskydd vid sjukdom, arbetslöshet och pensionering.

– Sänkta ersättningsnivåer och svårbegripliga villkor gör att förtroendet för socialförsäkringarna successivt urholkas. Allt fler upplever att man måste lita till sig själv för att skapa en ekonomisk trygghet, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker och författare till rapporten ”Välfärdsbarometer 2008”.

Det skrala förtroendet för de offentliga trygghetssystemen visar sig bland annat i en ökad efterfrågan på privata pensionsförsäkringar. En ny undersökning* som genomförts av Synovate i samband med Välfärdsbarometern visar också att närmare var tredje svensk idag har en privat sjuk- eller arbetslöshetsförsäkring. Nästan fyra av tio uppger också att de skulle vilja köpa en äldreomsorgsförsäkring om det var möjligt. Störst är intresset hos åldersgruppen över 60 år.

Rapporten visar också på en förskjutning i synen på vem som bär ansvaret för medborgarnas trygghet. 36 procent av svenskarna uppger i den nya undersökningen att huvudansvaret för människors sjuk- arbetslöshets- och pensionsförsäkring ligger på individen själv. Bland unga i åldersgruppen 18-29 år står hälften för denna uppfattning. En mindre andel av de tillfrågade i undersökningen – 32 procent – anser att det är samhället som bär det största ansvaret för att medborgarna är försäkrade.

– Socialförsäkringssystemet är på reträtt, och tyvärr kan man inte heller säga att reträtten sker under ordnade former. Det skulle behövas en bred parlamentarisk överenskommelse för att skapa ett socialförsäkringssystem som medborgarna kan ha förtroende för även i framtiden, säger Håkan Svärdman.

Välfärdsbarometer 2008
Klockan 11.00, 26 september presenterar Folksam rapporten ”Välfärdsbarometer 2008” på Norra Latin i Stockholm. I rapporten granskas förändringarna i det svenska välfärdssystemet och vilka effekter detta har fått på allmänhetens syn på trygghetssystemen.

För ytterligare information:
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, telefon 08-772 71 62, 0708-31 53 62
Andreas Jerat, pr-ansvarig Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01

*Undersökningen har genomförts under perioden 19-28 augusti 2008 av Synovate. 1068 svenskar har deltagit i undersökningen.

Taggar:

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar