Svenskarna mycket mer negativa till stadsjeepar på bara ett år

Klart fler svenskar är negativa till stadsjeepar 2005 än de var 2004. Nu är 45 procent negativa jämfört med 38 procent 2004, vilket är en statistiskt säker förändring. Det framgår av en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Folksam.

Folksams Sifomätning redovisar säkerställda förändringar i åsikter både hos män och kvinnor totalt. Nu är 49 procent av männen negativa, jämfört med 43 procent för ett år sedan. Motsvarande åsiktsskillnad för kvinnor är ännu större, från 31 procent negativa för ett år sedan till 41 procent idag. De största förändringarna finns i åldersgruppen män 30 – 49 år samt hos yngre kvinnor i 15 – 29 årsåldern. För dessa män har andelen negativa stigit från 28 till 49 procent, medan andelen negativa kvinnor i den aktuella åldersgruppen har stigit från 15 till 39 procent. – Man har kunnat ana att det på senare tid skett en snabb omsvängning i opinionen till stadsjeeparnas nackdel; nu har vi kunnat styrka denna attitydförändring genom vår undersökning, säger Folksams miljöchef Jan Snaar. – Den ökade uppmärksamheten kring klimatförändringar har säkert spelat roll, eftersom stadsjeeparna är stora bensinslukare som bidrar till att koldioxidutsläppen från trafiken ökar. Dessutom kan opinionen ha påverkats av stadsjeeparnas aggressivitet när de kolliderar med andra bilar. Inget av detta är ju förhållanden som talar till stadsjeeparnas fördel. Så ur ett miljö- och säkerhetsperspektiv är attitydförändringen välkommen. – Det finns också stora åsiktsskillnader i ämnet beroende på var i Sverige man är bosatt. I norra Sverige är 28 procent positiva till stadsjeepar, medan 29 procent är negativa. Motsvarande siffror för storstadsområdet Göteborg är 13 procent positiva och hela 50 procent negativa, avslutar Jan Snaar. För Sifo-mätningen i sin helhet, se www.folksam.se/press samt bilaga. Denna Sifo-mätning genomfördes under perioden 19 – 22 september och omfattade 1000 personer. För mer information, kontakta: Jan Snaar, miljöchef Folksam, tel 0708-31 69 63 Presschef: Lars Åkerkvist, 08-772 60 77, 0708-31 60 07

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar