Årsberättelse för hela Folksam – nu också på engelska

Forsatta framgångar

2010 var ett framgångsrikt år för Folksam med kraftigt ökade premievolymer. Under året tog Folksam marknadsandelar på flera områden, inte minst genom nytecknad fondförsäkring.

Folksams totala förvaltade kapital växte med 26 miljarder till 268 miljarder kronor under 2010.

– Självklart är det positivt att ha en så snabbväxande portfölj som vår. Därför erbjuds vi nu att delta i allt fler placeringar som ger god avkastning till våra kunder. För att ytterligare höja avkastningen och sprida riskerna satsar Folksam sedan ett par år på att bygga en portfölj med alternativa placeringar, säger Anders Sundström, vd Folksam.

För första gången finns en gemensam årsberättelse för hela Folksam – nu också på engelska.

www.folksam.se/omoss/ekonomiskinformation/arsredovisningar               

I årsberättelsen för 2010 presenteras Folksam Sak med dotterbolagen Tre Kronor och Svenska Konsumentförsäkringar liksom Folksam Liv med dotterbolagen KPA Pension, Folksam LO Fondförsäkring och Förenade Liv. Dessutom behandlas hållbarhet - en nyckelfråga, Gruppliv – en riskförsäkring där Folksam är marknadsledande samt avslutningsvis riskerna i finansverksamheten.

För ytterligare information

Christopher Casselblad, Investerarrelationer Folksam, 08-772 66 34, 0722 30 20 80

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

 

 

Taggar:

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar