Börsbolagens koldioxidutsläpp ökade med 13 procent

Börsbolagens koldioxidutsläpp ökade med 13 procent De svenska börsbolagens utsläpp av koldioxid ökade med 13 procent under 2002 jämfört med föregående år. Det framgår av Folksams Klimatindex 2003, som omfattar 250 börsföretag. - Det är oroande att börsbolagens koldioxidutsläpp har ökat, trots att deras omsättning minskade med drygt sex procent, säger Carina Lundberg, marknadsdirektör och ansvarig för Corporate Governance på Folksam kapitalförvaltning. Statistiken baseras på börsbolag som lämnat jämförbar information om sina utsläpp under de två senaste åren. Tillsammans står dessa företag för cirka 80 procent av börsbolagens totala koldioxidutsläpp. Företagen släppte ut 38,4 miljoner ton koldioxid under 2002, en ökning med 4,3 miljoner ton eller 13 procent jämfört med år 2001. - Ökningen beror främst på att vissa börsbolag har köpt upp stora anläggningar i andra länder, vilket inte har vägts upp av tillräckliga åtgärder för att reducera utsläppen, säger Carina Lundberg ansvarig för Klimatindex 2003. - Vi hoppas att de svenska börsbolagen snabbt vidtar åtgärder för att minska koldioxidutsläppen, säger Carina Lundberg. Allt fler oroar sig över växthuseffekten. Sextiofem procent av svenskarna köper hellre varor och tjänster från företag som arbetar aktivt mot växthuseffekten än från företag som inte gör det. Det framgår av en Sifoundersökning som Folksam presenterat. (se pressmeddelanden 2002-11-18 samt även 2002-11-19 på www.folksam.se.) Folksam har under de senaste sex åren, genom Folksams Klimatindex, redovisat och analyserat börsbolagens koldioxidutsläpp. För ytterligare information, kontakta: Carina Lundberg, marknadsdirektör och ansvarig för Corporate Governance Folksam Kapitalförvaltning, tel 08-772 62 31, 0708-31 59 71 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00500/wkr0002.pdf

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar