Börsföretagens koldioxidutsläpp fortsätter att öka

De svenska börsbolagens koldioxidutsläpp har ökat under de tre senaste åren. Under 2004 uppgick ökningen till fem procent. Det visar Folksams Klimatindex som granskar klimatarbetet inom 270 börsföretag.

– Det är mycket oroande att börsbolagens utsläpp av koldioxid fortsätter att öka, säger Carina Lundberg, marknadsdirektör på Folksam kapitalförvaltning. Folksams Klimatindex granskar för nionde året i rad klimatarbetet inom 270 börsbolag. Indexet är en sammanvägning av företagets utsläppstrend, genomförda klimatåtgärder och kvaliteten på utsläppsredovisningen. Enligt undersökningen släppte bolagen ut 28,6 miljoner ton koldioxid 2004, baserat på jämförbara data, vilket är 1,3 miljoner ton mer än föregående år. De ökade utsläppen motsvarar ungefär 1,8 procent av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser (72 miljoner ton, omräknat till koldioxid). Ställt i relation till bolagens omsättning minskade utsläppen under 2004 med 0,4 procent. Utsläppen avser hela koncernen, oavsett om anläggningen ligger i Sverige eller i utlandet. – Det är visserligen positivt att de relativa utsläppen minskar något, men det är den samlade mängden växthusgaser i atmosfären som påverkar klimatet, säger Carina Lundberg. Utsläppsökningen med fem procent under 2004 förstärker den negativa trenden från 2003, då bolagens jämförbara utsläpp ökade med två procent, och från 2002 då ökningen uppgick till med tretton procent. Trots den totala utsläppsökningen finns många positiva signaler i undersökningen. 79 procent av företagen får minst ”godkänt” för sitt klimatarbete, som bland annat rymmer energieffektiviseringsåtgärder, minskade transporter och ökad användning av miljöbilar och alternativa drivmedel. Förra året var andelen 73 procent. Börsbolagen har också blivit bättre på att redovisa sina utsläpp. 80 procent av bolagen får minst ”godkänt” för sin redovisning i år, jämfört med 77 procent året innan. – Företagen blir allt mer medvetna i klimatfrågan, men det avgörande är att utsläppen måste börja minska, säger Carina Lundberg. Riksdagens mål är att utsläppen av växthusgaser, där koldioxid är den viktigaste, ska minska med fyra procent fram till 2008-2012, jämfört med 1990. Fram till 2050 krävs det minst en halvering av utsläppen. Hela rapporten samt ytterligare information finns på www.folksam.se/klimatindex. För ytterligare information: Carina Lundberg, marknadsdirektör och ansvarig för bolagsstyrning, Folksam kapitalförvaltning, tel 08-772 62 31, 0708-31 59 71 Presschef: Lars Åkerkvist, 08-772 60 77, 0708-31 60 07

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar