Dags att söka Sveriges största idrottsstipendium

Dags att söka Sveriges största idrottsstipendium - en miljon att fördela, 25 000 kronor till Värmland Det är dags för landets idrottsföreningar att söka ett rejält tillskott i kassan. Under 2004 delar Folksam och Riksidrottsförbundets distriktsförbund tillsammans ut 41 stipendier à 25 000 kronor, pengar motsvarande en procent av Folksam Idrottsfonds avkastning. Ansökningstiden för Sveriges största idrottsstipendium går ut den 1 februari 2004. De 41 stipendiaterna utses lokalt av RF:s distriktsidrottsförbund och Folksam. De sökande bedöms utifrån fyra kriterier: Ledarutveckling, föreningsutveckling, integration och jämställdhet. Stipendiaterna tillkännages lokalt och rikstäckande under perioden mars-maj 2004. 2003 års stipendiat i Värmland blev Gymnastikföreningen Trim i Säffle med motiveringen: Från den taktfasta gymnastiken med kapten Uggla till dagens gymnastik som GF Trim i Säffle erbjuder, är steget stort och i tid långt. Idag erbjuds alla 540 medlemmarna från barn, ungdom, vuxna till seniorer ett utbud av allt från Stor&Liten, Motion, Aerobic, Taiji Qi Gong till Boxing. Utbildning och ledarvård är Aoch O i föreningens policy, allt för att utveckla verksamheten och föreningens bästa resurs - ledarna - som självklart är både killar och tjejer. Stipendiet ska föreningen använda till fortsatt satsning på ledarna och materialinköp. - Stipendiet ska vara en morot för idrottsföreningarna att satsa inom framför allt bredd- och ungdomsidrott, förklarar Lasse Björkman, marknadsområdeschef Folksam Värmland. Tjugofemtusen reda pengar är viktigt för en klubb som normalt kanske bara får bidrag från näringslivet i form av tjänster eller produkter. Sedan starten 1995 har Folksam och Riksidrottsförbundet delat ut cirka 11,5 miljoner kronor till olika idrottsföreningar. Den totala stipendiesumman motsvarar en procent av Folksam Idrottsfonds årliga förmögenhet. Målet är att Idrottsfonden ska förvalta åtminstone 500 miljoner kronor och därmed stödja idrotten med minst fem miljoner varje år. - För idrotten har Folksam under många år varit en viktig samarbetspartner. Idrottsfonden och stipendiet ger föreningar och föreningsledare en stimulans att fortsätta sitt framgångsrika arbete inom barn- och ungdomsidrotten, säger Per Dalebjer, förbundschef Värmlands Idrottsförbund. Folksam Idrottsfond undviker att placera i företag och organisationer som producerar varor och tjänster som är skadliga för hälsan, eller i företag som förknippas med våld, narkotika, prostitution eller annan kriminell verksamhet. Placeringar får inte heller ske i företag som medvetet bidrar till att kraftigt försämra miljön. Nio av tio idrottsaktiva - eller 1,8 miljoner personer - är försäkrade genom Folksams samarbete med idrottsförbunden. Folksam har försäkrat idrottsrörelsen i över 65 år, det första avtalet tecknades 1936. Samarbetet med Riksidrottsförbundet, dess distriktsförbund och specialidrotter är ryggraden i Folksams samarbete med idrottssverige. Ansökan och mer information På Riksidrottsförbundets hemsida www.rf.se finns en blankett för de föreningar som vill söka idrottsstipendiet. Ansökan skickas senast 1 februari 2004 till Värmlands distriktsförbund. För ytterligare information, kontakta Lasse Björkman, marknadsområdeschef Folksam, tel 054-17 19 37, lasse.bjorkman@folksam.se Per Dalebjer, förbundschef Värmlands Idrottsförbund, tel 054-14 62 05 Pressansvarig Folksam: Sonja von Lochow, tel 08-772 62 12, 0708-31 51 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT00920/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT00920/wkr0002.pdf

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar