Dags att söka Sveriges största idrottsstipendium - en miljon att fördela

Dags att söka Sveriges största idrottsstipendium - en miljon att fördela Det är dags för landets idrottsföreningar att söka ett rejält tillskott i kassan. Under 2004 delar Folksam och Riksidrottsförbundet tillsammans ut 41 stipendier à 25 000 kronor, pengar motsvarande en procent av Folksam Idrottsfonds fondförmögenhet. Ansökningstiden för Sveriges största idrottsstipendium går ut den 1 februari 2004. De 41 stipendiaterna utses lokalt av RF:s distriktsförbund och Folksam. De sökande bedöms utifrån fyra kriterier: Ledarutveckling, föreningsutveckling, integration och jämställdhet. Stipendiaterna tillkännages under perioden mars-maj 2004. - Stipendiet ska vara en morot för idrottsföreningarna att satsa inom framför allt bredd- och ungdomsidrott, förklarar Göran Claeson, marknadsområdeschef på Folksam. Tjugofemtusen reda pengar är viktigt för en klubb som normalt kanske bara får bidrag från näringslivet i form av tjänster eller produkter. Sedan starten 1995 har Folksam och Riksidrottsförbundet delat ut cirka 11,5 miljoner kronor till olika idrottsföreningar. Den totala stipendiesumman motsvarar en procent av Folksam Idrottsfonds årliga förmögenhet. Målet är att Idrottsfonden ska förvalta åtminstone 500 miljoner kronor och därmed stödja idrotten med minst fem miljoner varje år. Folksam Idrottsfond undviker att placera i företag och organisationer som producerar varor och tjänster som är skadliga för hälsan, eller i företag som förknippas med våld, narkotika, prostitution eller annan kriminell verksamhet. Placeringar får inte heller ske i företag som medvetet bidrar till att kraftigt försämra miljön. Nio av tio idrottsaktiva - eller 1,8 miljoner personer - är försäkrade genom Folksams samarbete med idrottsförbunden. Folksam har försäkrat idrottsrörelsen i över 65 år, det första avtalet tecknades 1936. Samarbetet med Riksidrottsförbundet, dess distriktsförbund och specialidrotter är ryggraden i Folksams samarbete med idrottssverige. Bilaga: 2003 års stipendiater Ansökan och mer information På Riksidrottsförbundets hemsida, www.rf.se (www.rf.se/arkiv/folksam_fond.pdf), finns blanketten för de föreningar som vill söka idrottsstipendiet. Blanketten skickas senast den 1 februari 2004 till det egna länets distriktsförbund, se www.rf.se/Organisation.asp?WCI=wiStart#DF. För ytterligare information, kontakta: Göran Claeson, marknadsområdeschef Folksam Idrott, tel 08-772 87 11, goran.claesson@folksam.se Rune Lidholm, stabschef Riksidrottsförbundet, tel 08-605 61 52, rune.lidholm@rf.se Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00870/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00870/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00870/wkr0003.doc Bilaga

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se