Finska företag släpper ut mer koldioxid än svenska

Finska företag släpper ut mer koldioxid än svenska Börsnoterade bolag i Finland har något högre koldioxidutsläpp än svenska börsföretag. Det visar Folksams Miljöindex, som för första gången beskriver även utländska företags klimatpåverkan. Indexet har arbetats fram av konsultföretaget Green Index och publiceras i den finska affärstidningen Taloussanomat. Elva av nitton finska företag som deltagit i indexet har högre utsläpp än sina svenska branschkollegor. - Klimatpåverkan är internationell och därför är det mycket positivt att data till Folksams Miljöindex nu kan hämtas in från flera länder, säger Åsa Skillius, projektledare för Miljöindex. Green Index och Folksam har som ambition att sprida miljöindex till fler och fler länder, så att jämförbar information kan offentliggöras och användas vid en miljöbedömning av företagen. - Vår hypotes är att svenska företag vid en internationell jämförelse har låga koldioxidutsläpp, säger Åsa Skillius. För ytterligare information, kontakta: Åsa Skillius, projektledare Folksam, tel 08-772 67 46, 0708-31 57 47 Jenny von Bahr, vd Green Index, tel 0709-933 200 Presschef på Folksam: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 Folksams Miljöindex produceras årligen i samarbete med Green Index AB. Samtliga svenska börsföretag uppmanas att i ett svarsformulär redovisa sin miljöpåverkan inom fyra områden: koldioxidutsläpp, påverkan på ozonskiktet, användning av skogsråvara samt vattenförbrukning i länder där vatten är en bristvara. Miljöpåverkan sätts i relation till företagets omsättning. Den finska undersökningen innehåller endast data om koldioxidutsläpp. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00200/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00200/bit0002.pdf

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar