Folksam Auto AB i Växjö miljöcertifierat enligt ISO-standard

Folksam Auto AB i Växjö miljöcertifierat enligt ISO-standard: "Det är nu det verkliga miljöarbetet börjar" Miljöcertifieringen av bilverkstaden Folksam Auto i Växjö enligt ISO 14001 är ett kvitto på att det miljö- och kvalitetstänkande som vi sedan länge tillämpar i bolaget också ger konkreta resultat, säger Egon Bergman, VD på Folksam Auto. Bolaget är först inom Folksam att miljögodkännas enligt ISO 14001. Snart kommer dock flera verksamheter inom Folksam att följa efter. - Nu tillhör vi det fåtal verkstäder i landet som fått miljöcertifikat för en hel verkstadsanläggning, med mekanisk avdelning och karosseri såväl som lackering och demontering, tillägger Egon Bergman. Folksam Autos verksamhet med reparation, demontering och återvinning av personbilar har under två års tid genomgått en grundlig miljöutredning. Avsikten har varit att kartlägga hur företagets processer sammantaget påverkar miljön, för att sedan kunna minska denna miljöpåverkan så mycket som möjligt - ISO 14001-projektet har lett till många förbättringar. Bland annat har vi optimerat våra system för hantering av miljöfarligt avfall och minimerat vår användning av lösningsmedel i lackeringsverkstaden, liksom antalet kemiska produkter som vi använder över huvud taget, säger Dennis Oskarsson, miljösamordnare på Folksam Auto. Det företag som blir miljöcertifierat enligt ISO 14001 ska följa tre huvudåtaganden. Först ska alla krav som lagen ställer på företaget uppfyllas. Vidare ska företaget aktivt förebygga alla föroreningar av mark, luft och vatten. Det sista och mest uppfordrande åtagandet är att man ska fortsätta att genomföra ständiga miljöförbättringar i sin verksamhet. - Vi gläds åt att vara en bilverkstad som kvalificerat sig för ISO 14001. Men den verkliga utmaningen kommer först nu. Det räcker ju inte med att upprätthålla miljöarbetet som det fungerar idag. Vi ska hela tiden vidareutvecklas och förbättras, konstaterar Egon Bergman. Växjö kommun välkomnar Folksam Autos miljöarbete och hoppas enligt kommunens miljöchef Malte Sandberg att företagets miljörutiner ska utvecklas lika positivt som reparationsrutinerna har gjort. Närmast i tur att miljöcertifieras inom Folksam står bolagets bygg- och bilskadehantering, som tillsammans omsätter två miljarder kronor om året. För ytterligare information, kontakta: Egon Bergman, VD Folksam Auto AB, tel 0470-77 11 12 Dennis Oskarsson, miljösamordnare Folksam Auto, tel 0470-77 11 26 Bild på Bergman, Oskarsson samt Växjö kommuns miljöchef Malte Sandberg finns att hämta under "Press" på www.folksam.se Pressekreterare på Folksam: Lars Åkerkvist, 08-772 60 77, 0708-31 60 07 Folksam Auto är ett helägt dotterbolag i Folksamgruppen. Folksam Auto kopplar det arbete som utförs i en modern bilverkstad till ny forskning, produktutveckling och information. Bland annat utvecklas och testas nya arbetsmetoder och ny utrustning under realistiska förhållanden. Bolagets verksamhet ska på så sätt bidra till kunskaper som ökar säkerheten och minskar kostnaderna för Folksams försäkringstagare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00200/bit0002.pdf

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar