Folksam breddar representationen på stämman

Folksam Livs och Folksam Saks stämmor har i dag beslutat att fler försäkringstagare ska representeras på stämmorna.

- Vi engagerar oss i det som kunden bryr sig om genom att bredda representationen på våra stämmor, säger Anders Sundström, vd Folksam.

En kommitté har under året haft i uppdrag att utreda och lämna förslag på en ändrad parlamentarisk organisation för Folksam. Förslaget presenterades och godtogs i dag när Folksam Livs och Folksam Saks stämmor sammanträdde.

Beslutet innebär att fler organisationer – vid sidan av LO, TCO och de kooperativa organisationerna – ges rätt att utse ledmöter till Folksams stämmor. Detta komplettaras också med direktval. Mandaten avser per bolag:

  • Akademikerfacken inom Saco får rätt att utse tre ledamöter.
  • Arbetsgivare och företagare, i första hand KFO/Arbetsgivaralliansen, får utse fem ledamöter.
  • De större pensionärsorganisationerna får utse fem ledamöter.
  • Kooperationen genom HSB och Riksbyggen får tillsammans utse ytterligare tre ledamöter.
  • En ny representation tillkommer också för de försäkringstagare som inte redan har en tillräckligt tydlig representation på stämmorna. Dessa får fem mandat som ska tillsättas av försäkringstagarna genom direkta val till stämmorna. Därmed får de försäkringstagare som inte har en tydlig representation möjlighet att göra sin röst hörd.
  • Folksam Sak är ”idrottsrörelsens försäkringsbolag” och breddar sig ytterligare genom att Riksidrottsförbundet får rätt att utse fem ledamöter till stämman.

Förändringar i omvärlden, nya regelverk, fler nya olika kundgrupper och i viss mån nya produkter är bakgrunden till att representationen på stämmorna nu breddas.

- Folksam är ett ömsesidigt bolag och ägs av kunderna. Nu säkerställer vi att samtliga försäkringstagare får ett verkligt inflytande i Folksam. Vi ska vara hela svenska folkets försäkringsbolag, säger Anders Sundström.

Se vidare bifogad bilaga om den exakta representationen.

För ytterligare information:

Birgitta Hammarström, presskontakt, telefon 08-665 06 34, 0734-39 33 37

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

 

 

Taggar:

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se