Folksam hälsodiplomeras

Folksam hälsodiplomeras Idag hälsodiplomeras Folksams huvudkontor i Stockholm. Diplomet delas ut av Korpen och bygger på kriterier fastställda av den rikstäckande kampanjen "Sätt Sverige i rörelse" tillsammans med Folkhälsoinstitutet och Cancerfonden. Inom ett år ska hela Folksam med sina 3.500 medarbetare vara hälsodiplomerat. - Nu har vi börjat ta upp frågor om hälsokompetens i de regelbundna utvecklingssamtal vi har med alla anställda, säger Elisabeth Östergren- Lycke, chef för Folksams företagshälsovård. Alla ska få insikt om hur man tolkar kroppens varningssignaler och hur man förbättrar sin hälsostatus. Genom engagemanget i kampanjen "Sätt Sverige i rörelse" tar Folksam sin del av ansvaret för att få svenskarna att må bättre. Förra året var fler än 100 000 svenskar sjukskrivna längre än ett år, vilket aldrig hänt tidigare. - Redan nu kan vi konstatera att sjuktalen minskar i Folksam, tvärtemot den rådande trenden, säger Elisabeth Östergren-Lycke. Målet för vår hälsodiplomering är förstås att medarbetarnas hälsa och välbefinnande ska fortsätta att förbättras. All forskning visar att god kondition betyder mycket när det gäller att förebygga kroniska hälsobesvär som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, benskörhet, åldersdiabetes och belastningssjukdomar. Enkla och vardagliga åtgärder som en halvtimmes promenad varje dag kan innebära avgörande hälsoförbättringar och ge bra skydd mot allvarliga besvär i framtiden. Just nu pågår exempelvis aktiviteten "Trappa upp inför jul", som uppmanar medarbetarna att så ofta som möjligt välja trapporna framför hissen i det 27 våningar höga Folksamhuset. När sjukskrivningstalen ökar i nuvarande omfattning får det allvarliga återverkningar på samhällsekonomin. Statens årsnota för sjukskrivningarna har ökat från 18 till 36 miljarder på bara tre år. Det är en ökning med 17 miljoner om dagen. - Landets arbetsgivare kan göra mycket för att bryta denna trend, säger Elisabeth Östergren-Lycke. Vi måste satsa mycket mera på förebyggande hälsoarbete och att befrämja ett friskvårdsbeteende hos medarbetarna. - Det är därför vi tycker att det är så viktigt att hälsodiplomera Folksam. Vi vill bli en av Sveriges bästa arbetsgivare när det gäller trivsel, hälsomedvetenhet och välbefinnande hos personalen. Vi hoppas att många andra arbetsgivare resonerar likadant, avslutar Elisabeth Östergren-Lycke. För ytterligare information, kontakta: Elisabeth Östergren-Lycke, chef Folksam företagshälsovård, tel 08-772 62 30, 0708-31 61 01 Viveka Borg, projektledare Folksam, tel 08-772 67 29, 0708-31 53 86 Åke Fredriksson, projektledare Folksam, tel 08-772 71 23, 0708-31 66 46 Presschef på Folksam: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT01030/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT01030/bit0001.pdf

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar