Folksam International Ltd överlåter återförsäkring till White Mountains Insurance Group Ltd

Folksam International Ltd överlåter återförsäkring till White Mountains Insurance Group Ltd Folksam presenterar idag en ny strukturaffär. Delar av försäkringsbeståndet i återförsäkringsbolaget Folksam International Ltd säljs samtidigt som hela bolagsrörelsen överlåts till Fund American Re Ltd, ett av White Mountains Insurance Ltd helägt dotterbolag. - Dagens affär innebär att Folksam fortsätter att renodla sitt affärsfokus mot den svenska konsumentförsäkringsmarknaden, säger Folksams VD Tore Andersson. Fund American Re Ltd förvärvar delar av återförsäkringsbeståndet i Stockholm och hela beståndet i Singapore. All personal erbjuds arbete i Fund American Re Ltd och kan fortsätta sitt arbete som vanligt på kontoren i Stockholm och Singapore. White Mountains har tidigare verkat enbart på återförsäkringsmarknaden i USA, men blir genom förvärvet av Folksam International Ltd en internationell aktör inom återförsäkring. Folksams VD Tore Andersson framhåller att dagens affär leder till att hela Folksamgruppen får en ännu tydligare profil som renodlad aktör på den svenska marknaden för konsumentförsäkringar: - Detta är det sista steget i den omstruktureringsplan för verksamheten som Folksam genomfört under senare år. Ett viktigt resultat av detta arbete är vår ökade tyngd på marknaden för livförsäkring och sparande. - Det är mycket positivt för oss att en sådan kapitalstark part som White Mountains nu tar över vår återförsäkringsverksamhet. Likaså är vi glada för att all personal i Stockholm och Singapore får jobba vidare som vanligt under de nya ägarna, säger Tore Andersson. Våra erfarenheter av White Mountains är mycket goda allt sedan de köpte Folksamerica, Folksam Internationals dotterbolag i USA, för fyra år sedan. De kvarvarande delarna av Folksam Inter-koncernen i Stockholm och London kommer att avvecklas. Fund American Re Ltd kommer att hantera avvecklingen av Stockholmsaffären genom ett särskilt administrationsavtal. Läs även pressmeddelandet från köparen White Mountains Insurance Group Ltd på www.whitemountains.com under rubriken "Company News" För ytterligare information, kontakta: Tore Andersson, VD Folksam, tel 08-772 66 10 Mikael Öhlund, vice VD och ekonomidirektör Folksam, tel 08-772 65 32, 0708-31 64 32 Presschef på Folksam: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT01310/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT01310/bit0001.pdf

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar