Folksams fondrådgivare certifierade enligt kommande lag

Folksams fondrådgivare certifierade enligt kommande lag Idag antar riksdagen lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Samtidigt certifierar Folksam 250 rådgivare inom placering och sparande. Certifieringen ökar kundernas trygghet bland annat genom skriven dokumentation. Rådgivarna blir också skyldiga att avråda från olämpliga affärer. Certifieringen sker i enlighet med Fondbolagens förenings kompetenskrav och är samtidigt första steget till en europeisk certifiering. - Varje kund har unika önskemål och förutsättningar - allt från kortsiktig buffert till trettio års stadigt sparande, konstaterar Anders Karlsson, marknadschef Folksam Liv. Våra rådgivare ska ha dokumenterat rätt kompetens för att kunna se helheten i kundens ekonomiska situation. Rådgivaren ska också se till att kunden förstår placeringens risker. Varje möte med Folksams certifierade rådgivare dokumenteras skriftligen, det blir en säkerhet både för kunden och för oss. Ord ska aldrig behöva stå mot ord om kunden blir missnöjd. Kraven på rådgivare på banker och försäkringsbolag skärps genom den nya lagen om finansiell rådgivning som träder i kraft den första juli nästa år. Mycket kritik har riktats mot branschen och allmänhetens förtroende behöver stärkas. Fondbolagens förening har därför listat kompetenskrav för rådgivning om fonder och sparande, bland annat inom nationalekonomi, juridik och etik. - Branschen har ögonen på sig och flera bolag genomför utbildningar egen regi. För att få en utomstående kvalitetsstämpel på certifieringen har Folksam har valt Financial Educations koncept som är godkänt av Fondbolagens förening. I samma utbildning tar vi också första steget till en tyngre europeisk certifiering i enlighet med EFCO:s, European Financial Certification Organisations kompetenskrav, säger Anders Karlsson, marknadschef Folksam Liv. För ytterligare information, kontakta: Anders Karlsson, marknadschef Folksam Liv, tel 08-772 71 97, 0708-31 66 77 Ulf Mattebo, VD Financial Education, tel 08-505 570 40 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 Om Financial Education Financial Education är Sveriges ledande institut för utbildning av privat- och försäkringsrådgivare inom bank- och livförsäkringsområdet. Financial Education ägs av Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Om Europena Financial Certification Organisation (EFCO) EFCO är ett europeiskt samarbetsorgan för certifiering av den finansiella sektorn med syfte att skapa europeiska kvalitetsnormer utifrån nationella förutsättningar. 18 institut från 12 länder är i dagsläget anslutna, däribland Financial Education. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/12/20031112BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/12/20031112BIT00280/wkr0002.pdf

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar