Sänkt återbäringsränta för kooperativ tjänstepension

Från och med 1 maj, 2012 justerar Folksam Liv återbäringsräntan för premiebestämd kooperativ tjänstepension från 11 procent till 6 procent. För övrig verksamhet i Folksam Liv behålls återbäringsräntan för traditionellt försäkringssparande oförändrad på 4,5 procent.

Återbäringsräntan omvärderas löpande med hänsyn till finansmarknadens påverkan på den kollektiva konsolideringen¹. Den 31 mars 2012 uppgår den kollektiva konsolideringsgraden för premiebestämd kooperativ tjänstepension i Folksam Liv till 113,9.

¹Konsolideringsgraden visar bolagets tillgångar värderade till verkligt värde i förhållande till de totala åtagandena, garanterade och ej garanterade, gentemot spararna.

För ytterligare information:

Christopher Casselblad, investerarrelationer Folksam, telefon 0722 - 30 20 80

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar