Sparöversikt utser Folksam till Årets Räntefondförvaltare: "Nyckeln är låga avgifter och förvaltning i team"

Sparöversikt utser Folksam till Årets Räntefondförvaltare: "Nyckeln är låga avgifter och förvaltning i team" Sparöversikt har utsett Folksam Fond till Årets Räntefondförvaltare 2000. Folksam får genomgående högsta betyg, alltså en "femma" både för Penningsmarknadsfonden och Obligationsfonden. - En viktig del av framgången är att våra låga förvaltningsavgifter ger ett försprång på cirka en halv procentenhet varje år gentemot konkurrenterna, säger Carina Lindsten, VD för Folksam Fond. Låga avgifter betyder att kunderna får en större del av avkastningen, medan mindre går till Folksam. Till det goda förvaltningsresultatet bidrar också att Folksam Fond har valt att jobba i team; det vill säga starka förvaltningslag, där såväl nationalekonomer och kreditanalytiker som förvaltare medverkar med sina olika specialistkompetenser. - Många fondbolag satsar på enstaka "stjärnförvaltare". Vår erfarenhet är dock att lagarbete i förvaltningen ökar träffsäkerheten i analyser och placeringsbeslut, säger Carina Lindsten. Folksam förvaltar totalt 50 miljarder kronor i räntebärande värdepapper. Av den summan finns ungefär två miljarder i Folksam Fonds bägge räntefonder. Inför sina placeringsbeslut gör Folksams förvaltningslag prognoser för hur konjunktur, räntor och valutor och andra viktiga faktorer för ekonomin ska utvecklas. Viktiga parametrar är även penning- och finanspolitiken. - På senare år har det blivit alltmer väsentligt för en professionell förvaltning att tolka olika finansiella och politiska händelseförlopp och att försöka räkna ut hur alla andra placerare kommer att agera på marknaden, säger förvaltningschef Jonas Ahlander: - Om 1980-talet i ekonomisk mening var Japans och 90-talet tillhörde USA, så tror jag det årtionde vi befinner oss i nu kan bli Europas årtionde. Här finns det största utrymmet för förbättringar, samtidigt som Europas politiker nu tycks vara på väg att skapa förutsättningar för goda statsfinanser och en större ekonomisk rörlighet. Sparöversikt utsåg Folksam Fond till Årets Räntefondförvaltare även 1997. - Som kundägt företag behöver Folksam inte dela överskottet med några aktieägare. Det innebär bland annat att en större del av avkastningen i en fond går direkt till spararna. När fördelarna med vår ägarform kombineras med en skicklig fondförvaltning skapas därför ett mervärde och en stabilitet över tiden, som många börsnoterade fondbolag har svårt att matcha, säger Carina Lindsten, VD för Folksam Fond. För ytterligare information, kontakta: Carina Lindsten, VD Folksam Fond, tel 08-772 73 24, 0708-31 67 32 Jonas Ahlander, förvaltningschef Folksam Kapitalförvaltning, tel 08-772 83 69, 0708-31 53 69 Se även : www.folksam.se för intervju med och presentation + bild av Carina Lindsten. Pressekreterare på Folksam: Lars Åkerkvist, 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00640/bit0001.pdf

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar