Sweco är "Årets klimatförbättrare"

Sweco är "Årets klimatförbättrare" Konsultbolaget Sweco utses till "Årets klimatförbättrare" i Folksams klimatindex 2003. Assa Abloy och Clas Ohlson kommer på andra respektive tredje plats. De tre företagen går enligt Folksams klimatindex i spetsen för att minska sina koldioxidutsläpp och motverka växthuseffekten. Folksam analyserar årligen, genom Folksams klimatindex, svenska börsbolags koldioxidutsläpp. Sweco, som är Sveriges största konsultföretag, minskade sina utsläpp av koldioxid med 54 procent (i relation till omsättningen) under 2002. Det motsvarar 2 000 ton koldioxid. Det var främst utsläppen från bolagets resor som minskade kraftigt. - Sweco driver ett medvetet och framgångsrikt miljöarbete, säger Carina Lundberg marknadsdirektör och ansvarig för Corporate Governance. Industriföretaget Assa Abloy minskade sina utsläpp med 50 procent och detaljhandelskedjan Clas Ohlson minskade sina med 35 procent (i relation till omsättningen). Folksams klimatindex mäter de svenska börsföretagens koldioxidutsläpp, samt studerar deras klimatarbete och redovisning av utsläppen. Dessa tre faktorer ligger till grund för ett samlat klimatomdöme, med högst fem stjärnor. Sweco, Assa Abloy och Clas Ohlson får högsta betyg, fem stjärnor. Folksams klimatindex 2003 visar att börsbolagens utsläpp av koldioxid i absoluta tal sammantaget ökade med 13 procent under 2002, vilket ska jämföras med en treprocentig minskning året dessförinnan. Folksams klimatindex 2003 redovisas i sin helhet på www.folksam.se För ytterligare information, kontakta: Carina Lundberg, marknadsdirektör och ansvarig för Corporate Governance Folksam Kapitalförvaltning, tel 08-772 62 31, 0708-31 59 71 Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/10/20031110BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/10/20031110BIT00180/wkr0002.pdf

Om oss

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Prenumerera

Dokument & länkar